Valsts prezidente Vaira Viń∑e-Freiberga ar Latvijas augstskolu rektoriem