Uz pirmo lappusi LVRU

Augstskolas struktūra

Vadība


Valdes priekšsēdētājs
Jurijs Počujevs

Rektors
Juris Zaķis

Satversmes sapulces
priekšsēdētājs
Genrihs Vinovskis

Senāta
priekšsēdētājs
Andrejs Pegaševs

Senāts
A.Pegaševs (priekšsēdētājs), V.Cielava, V.Kuļbacka, A.Velse, N.Orlova, N.Seļezņova, A.Labejevs, I.Lebedeva, I.Daņilova T.Kovaļova, A.Kudrjavcevs, G.Vinovskis
Akadēmiska šķīrējtiesa
I.Fridrihsons (priekšsēdētājs), T.Kovaļova, R.Voronkova
Revīzijas komisija
I.Daņilova (priekšsēdētājs), I.Rezvanova, A.Kudrjavcevs