RizVN Login


Uzņemšanas kārtība

Profesionālās maģistratūras programmas


Pamatnosacījums, lai iestātos profesionālā maģistratūras studiju programmā ir profesionālā bakalaura grāds atbilstošā jomā. Kopš 2002.gada tika pieņemts lēmums atcelt iestāšanās eksāmenus, tādējādi dodot iespēju studēt visiem, kas vēlas saņemt zināšanas un apgūt jaunas profesionālas kvalifikācijas (profesijas). Lai uzsāktu studijas ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāsaņem ISIC.

Dokumenti:


  • profesionālā bakalaura diploms ar pielikumu
  • dokuments par vidējo izglītību ar pielikumu
  • sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu
  • reflektantiem, kas iestājas pēdējos kursos, — dokuments par augstāko izglītību ar pielikumu vai akadēmiskā izziņa
  • pase
  • uzvārda/vārda maiņas gadījumā — apliecinošā dokumenta kopija
  • 2 foto (3х4)
  • reģistrācijas maksa 20 Ls apmērā.

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija