RizVN Login


Uzņemšanas kārtība

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās


Pamatnosacījums, lai iestātos profesionāla bakalaura studiju programmā ir atestāts par vidējas izglītības iegūšanu. 2002.gadā tika pieņemts lēmums atcelt iestāšanās eksāmenus, tādējādi dodot iespēju studēt visiem, kas vēlas saņemt zināšanās un apgūt jaunas profesionālas kvalifikācijas (profesijas). Lai uzsāktu studijas ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un saņemt ISIC.

Tiem, kas ieguvuši izglītību laika posmā no 2004. gada līdz 2013. gadam, ir nepieciešams iesniegt divus no trim sertifikātiem par centralizēto eksāmenu nokārtošanu:

 • tiesību zinātnes: latviešu valoda, svešvaloda vai informātika;
 • ekonomika: matemātika, latviešu valoda vai svešvaloda;
 • tulks-tulkotājs: latviešu valoda, svešvaloda vai informātika;

sertifikāti par centralizēto eksāmenu kārtošanu nav nepieciešami personām:

 • kuras ieguvuši izglītību līdz 2004. gadam;
 • kuras ieguvuši izglītību ārvalstīs;
 • kuras ir oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem.

 

Dokumenti:


 • dokuments par vidējo izglītību ar pielikumu;
 • divi sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
 • pase;
 • reflektantiem vēlākos studiju posmos — dokuments par augstāko izglītību ar pielikumu vai akadēmiskā izziņa;
 • uzvārda/vārda maiņas gadījumā — apliecinošā dokumenta kopija;
 • 2 foto (3х4);
 • reģistrācijas maksa 20 Ls apmērā.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija