RizVN Login


Uzņemšanas kārtība

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās


Pamatnosacījums, lai iestātos profesionāla bakalaura studiju programmas ir atestāts par vidējās izglītības iegūšanu. Kopš 2002.gada tika pieņemts lēmums atcelt iestājeksāmenus, tādējādi dodot iespēju studēt visiem, kas vēlas saņemt zināšanas un apgūt jaunas profesionālas kvalifikācijas (profesijas). Lai tiktu uzņemtam studentu rindās, ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāsaņem ISIC.

Tiem, kas ieguvuši izglītību laika posmā no 2004. gada līdz 2013. gadam, ir nepieciešams iesniegt divus no trim sertifikātiem par centralizēto eksāmenu nokārtošanu:

 • tiesību zinātnes: latviešu valoda, svešvaloda vai informātika;
 • ekonomika: matemātika, latviešu valoda vai svešvaloda;
 • tulks-tulkotājs: latviešu valoda, svešvaloda vai informātika;

sertifikāti par centralizēto eksāmenu kārtošanu nav nepieciešami personām:

 • kuras ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam;
 • kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs;
 • kuras ir oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem.

 

Dokumenti:


 • dokuments par vidējo izglītību ar pielikumu;
 • divi sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
 • pase;
 • reflektantiem, kas iestājas pēdējos kursos, — dokuments par augstāko izglītību ar pielikumu vai akadēmiskā izziņa;
 • uzvārda/vārda maiņas gadījumā — apliecinošā dokumenta kopija;
 • 2 foto (3х4);
 • reģistrācijas maksa 20 Ls apmērā.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija