First page
Russian page
LICENCE Nr. 04-84(271)

Datorkursi ļauj apgūt datoru kā informācijas tehnoloģiju pamatlīdzekli visplašākajam lietotāju lokam.

Mērķis
Nodrošināt lietotāju fundamentālu sagatavošanu plašā informāciju tehnoloģiju izmantošanā viņu nākamās profesionālās darbības sfērā, kā arī izglītošanas jomā.

Uzdevumi
– Apgūt personālā datora (PC) lietošanas iemaņas tipveida uzdevumu risināšanai izvēlētajā profesionālās darbības sfērā.

– Sagatavot augsti kvalificētu lietotāju, kurš var strādāt pie dažādu projektu izstrādāšanas, veikt sarežģītas datu apstrādes darbības datu bāzēs un MS Excel tabulās, attēlot datus vizuālā formā: kā prezentāciju datorā vai lielā ekrānā, Internet’ā kā Web lapās. Rīkot konferences Internet’ā. Patstāvīgi apgūt jaunus informācijas tehnoloģiju līdzekļus.

Saturs
Pamatiemaņas darbā ar datoru (20 stundas, Ls 35)
Pamatiemaņas darbam Internet’ā (20 stundas, Ls 35)
Pamatiemaņas personālās Web saites veidošanā (20 stundas, Ls 35)
Pamati darbā ar teksta redaktoru MS Word (20 stundas, Ls 35)
Papildu iespējas MS Word lietpratējiem (20 stundas, Ls 35)
Pamati darbā ar elektroniskām tabulām MS Excel (20 stundas, Ls 35)
Papildu iespējas MS Excel lietpratējiem (20 stundas, Ls 35)
Pamatiemaņas darbā ar datu bāzēm MS Access (20 stundas, Ls 35)