LV RU

Tulks - tulkotājs – 42222

KvalifikācijaTulks-tulkotājs
GrādsProfesionālais bakalaurs
SpecializācijaProfesionālā tulkošana ekonomikā, jurisprudencē
Studiju formasPilna laika studijas
Studiju ilgums4,5 gadi
Programmas apjoms180 k.p.
Studiju maksa 1. līmenis – Ls 936 gadā; 2. līmenis – Ls 1044 gadā
(studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku)

1. studiju maksas līmenis:
•iestājoties – divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī vai atzīmju summa atestātā svešvalodā, informātikā un latviešu valodā ir vismaz 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

2. studiju maksas līmenis:
•iestājoties - divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir D vai E līmenī vai atzīmju summa atestātā svešvalodā, informātikā un latviešu valodā ir mazāka par 18;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2008)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2008)


Uzņemšanas noteikumi • Vidējā izglītība
• Pilna un nepilna laika studijās personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību 2004., 2005., 2006. vai 2007. gadā, jāuzrāda divi A, B, C, D vai E līmeņa centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, svešvalodā vai informātikā.
• Centralizēto eksāmenu sertifikāti nav vajadzīgi personām:
– kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam
– kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs
– kuras oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem
• Iespējas studēt pēc individuālā plāna
• Ieskaitīšanas iespēja vēlākos studiju posmos.


Dokumenti • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu
(uz iepriekšiegūtās augstākās izglītības bāzes – augstāko izglītību apliecinošs dokuments)
• Pase
• 2 fotogrāfijas (3x4)
• Divu centralizēto eksāmenu sertifikāti

Programmā iekļautie studiju kursi

Profesionālie pamatkursi
Ievads profesijā, tulkošanas metodika un prakse, profesionālās tulkošanas praktiskie pamati, angļu valodas gramatika (normatīva, sistemātiskā, funkcionālā) angļu valodas lingvistisko aspektu prakse, fonētika teksta analīze, valodniecība, leksikoloģija, leksikografija, stilistika (arī kontrastīvā), frazeoloģija, ekonomiskās un jurisprudences tekstus rakstiska un mutiskā tulkošana, mutiskas tulkošanas prakse (konsekutīvā, sinhronā, conferenču)

Humanitārie un sociālie mācību kursi
Kontrastīva leksikoloģija kultūroģijas kontekstā, valstsmācība Eiropas Savienībās ietvaros, akadēmiskā rakstīšana, ievads zinātniskā darbā, datoru tehnoloģijas pamati, tulkošana ar datoru palīdzību (TRADOS), prezentācijas prasme, profesionāla ētika

Valodas
Angļu (pamatvaloda), vācu/spāņu valodas (otras svešvalodas), latīņu