First page
Russian page
English page
German page
How to print the page
International Education Society
KvalifikācijaTulks-tulkotājs

GrādsProfesionālais bakalaurs

SpecializācijaProfesionālā tulkošana ekonomikā, jurisprudencē

Studiju formasPilna laika studijas

Studiju ilgums4,5 gadi

Programmas apjoms180 k.p.

Studiju maksa 1. līmenis – Ls 780 gadā; 2. līmenis – Ls 870 gadā
(studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku)

1. studiju maksas līmenis:
• iestājoties – atzīmju summa atestātā svešvalodā, informātikā un latviešu valodā ir vismaz 18 vai divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

2. studiju maksas līmenis:
• iestājoties – atzīmju summa atestātā svešvalodā, informātikā un latviešu valodā ir mazāka par 18 vai divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir D vai E līmenī;
• otrajā studiju semestrī un vēlāk – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2007)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2007)


Uzņemšanas noteikumi • Vidējā izglītība
• Pilna un nepilna laika studijās personām,
kuras ieguvušas vidējo izglītību 2004., 2005., 2006. vai 2007. gadā, jāuzrāda divi A, B, C, D vai E līmeņa centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, svešvalodā vai informātikā.
• Centralizēto eksāmenu sertifikāti nav vajadzīgi personām:
– kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam
– kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs
– kuras oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem
• Iespējas studēt pēc individuālā plāna
• Ieskaitīšanas iespēja vēlākos studiju posmos.


Dokumenti • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu
(uz iepriekšiegūtās augstākās izglītības bāzes – augstāko izglītību apliecinošs dokuments)
• Pase
• 2 fotogrāfijas (3×4)
• Divu centralizēto eksāmenu sertifikāti

Programmā iekļautie studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi
Datoru tehnoloģijas, Uzņēmējdarbība, Tiesības, Ievads psiholoģijā

Profesionālie studiju kursi
Angļu/vācu valodas lingvistisko aspektu prakse, Angļu/vācu valodas sistēmiskā gramatika, Angļu/vācu valodas normatīvā fonētika, Angļu/vācu valodas kontrastīvā sintakse, Kontrastīvā leksikoloģija, Profesionālas tulkošanas prakse, Speciālo tekstu rakstiskā tulkošana, Kontrastīvā stilistika, Konferenču tulkošana

Valodu priekšmeti
Latīņu valoda, Vācu/angļu/franču valoda (otra svešvaloda)

Nosaukti pamatkursi.