RizVN Login


Studiju maksa

Lai uzlabotu studiju sekmes, ir paredzēti 2 studiju apmaksas līmeņi. Dotā sistēma motivē studentus mācīties vēl sekmīgāk.

1. pazeminātais studiju maksas līmenis

Tiek piešķirts sekojošiem studentiem:


  • kuriem nav akadēmisko parādu
  • kuri savlaicīgi nokārto sesiju
  • tiem, kuri ir iesnieguši 2 sertifikātus par centralizēto eksāmenu nokārtošanu uz A, B vai C līmeni (vai kuriem 3 profilējušo priekšmetu novērtējumu kopsumma atestātā ir ne mazāka par 18)

Studiju maksa tiek maksāta ar bankas pārskaitījumu līdz tekošā mēneša 25.datumam. Studiju maksa ir nemainīga visā studiju periodā.

Apmaksas veidi


  • Apmaksa par 1 studiju gadu
  • Apmaksa par semestri
  • Ikmēneša studiju apmaksa saskaņā ar grafiku (bez pārmaksas un papildus komisijas)

Studiju maksa 2013./2014.gadam, Ls. Rīgā

Studiju maksa 2013./2014.gadam, Ls. Daugavpils filiālē

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija