RizVN Login


Studiju krediti

 

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTU AR VALSTS GALVOJUMU PIEŠĶIRŠANU SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLĀ

Ko nozīmē valsts galvojums?

Sniedzot galvojumu studentu kredītiem, valsts apstiprina, ka tā atmaksās banku izsniegtos kredītus 90% apmērā, ja students un kredīta galvotājs kredītu nespēs atmaksāt.

Pateicoties valsts galvojumam, studentu kredīts ir lēts un paredz atvieglotu kredīta saņemšanu dažādām studentu
grupām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem studentiem.

Kas ir studiju un studējošā kredīti?

Kredīti ir aizdevumi no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, lai segtu maksu par studijām (studiju kredīts) vai studenta iztikas izdevumu segšanai (studējošā kredīts).

Kas var saņemt kredītus Sociālo Tehnoloģiju augstskolā

Studiju kredītu – pilna laika dienas un vakara nodaļā studējošie, ja tie sekmīgi apgūst Valsts akreditētas studiju programmas.

Studējošā kredītu var saņemt pilna laika dienas nodaļā studējošie.

Kreditēšanas nosacījumi

Studiju kredīts

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīta

procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

Kredītus jāsāk atmaksāt ne vēlāk kā ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas (eksmatrikulācijas, atskaitīšanas) no studējošo saraksta), vai ne vēlāk kā ar divpadsmito mēnesi pēc studiju beigšanas.

Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1000 Ls, kredītiestādei jāatmaksā 10 gadu laikā,   katru gadu atmaksājot vienu desmito daļu no kopējās kredītu summas un kredītu procentus..

Kredītus, kuru kopējā summa nepārsniedz 1000 Ls, jāatmaksā kredītiestādei 5 gadu laikā, katru gadu atmaksājot vienu piekto daļu no kopējās kredītu summas un kredītu procentus.

Kredītu saņemšanas kārtība

  • Pieprasījumu kredītu saņemšanai studējošais iesniedz Sociālo Tehnoloģiju augstskolas Kredītu piešķiršanas komisijai kalendārā gada septembrī.
  • Pozitīva lēmuma gadījumā, augstskolas Kredītu piešķiršanas komisija iekļauj studējošo apstiprinājumu sarakstā kredītu saņemšanai un sniedz ziņas Studiju fondam un kredītiestādei (2013.gadā kredītus izsniedz – AS „Swedbank”), kas apkalpo attiecīgo augstskolu.
  • Studiju fonds pārbauda kredītu pieprasītāju un piešķirto kredītu atbilstību noteikumiem.Kredītiestāde ir tiesīga noslēgt kredītlīgumus ar tiem studējošajiem, par kuriem Studiju fonds ir iesniedzis kredītiestādei apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus.
  • Studiju kredītu kredītiestāde pārskaita augstskolai vienu reizi semestrī, studējošā kredītu – studējošā kontā vienu reizi mēnesī.
  • Kredītiestāde izsniedz studējošajam kredītu pēc tam, kad ir saņemts vienas fiziskās personas galvojums. Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu.
  • Līdzi jāņem pase un izziņa par darba algu. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.
  • Par galvotāju nevar būt studējošais, kas pats saņem kredītu.
  • Papildus informācija: tālr.67466094.

 

АS “SWEDBANKA” и АS “SEB BANKA”piedāvā Sociālo tehnoloģiju augstskolas studentiem studiju kredītus bez valsts galvojuma(sedz visu studiju maksu).

 

 

Adrese Rīga

Sociālo tehnoloģiju
augstskola

Adrese: Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis/Fakss: 67461281
Uzņemšanas komisija: 67463160
Administrācija: 29243035
Finanšu nodaļa.: 67466094
E-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

LATGALES FILIĀLE

Sociālo tehnoloģiju
augstskola

Tālrunis/Fakss: 65442095
Jātnieku iela 87,
kab. Nr. 1-03,
Daugavpils, LV-5400

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Sociālo tehnoloģiju augstskola"

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija