First page
Russian page
English page
German page
How to print the page
“Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu un plašu iespēju laikmetā. Mūsu priekšā ir daudz ceļu, bet maz ceļa zīmju. Tas nozīmē, ka bez tehnologiem – atsevišķu ceļu būvētājiem, jābūt arī sociālajiem tehnologiem, kuri spēj pārraudzīt visu šo sarežģīto sabiedrības kustības sistēmu pa uzbūvētajiem ceļiem. Tā ir Sociālo tehnoloģiju augstskolas specifika un īpašā misija.”

(J. Zaķis, rektors)  MŪSU AUGSTSKOLA ŠODIEN –
Mūsu augstskola šodien gatavo augsti kvalificētus speciālistus mazā un vidējā biznesa vadības jomā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Mūsu augstskola šodien piedāvā 4 studiju programmas, kuras izstrādātas, izmantojot labāko Eiropas augstskolu pieredzi.