First page
Russian page
LICENCE Nr. 04-88(275)

Mērķis
Sagatavot kursu klausītājus komunikācijai spāņu valodā.

Uzdevumi
– klausītāju iepazīstināšana ar spāņu valodas īpatnībām fonētikā, gramatikā un leksikā;
– klausītāju elementāra komunicēšana mutiski un rakstiski, izmantojot spāņu valodas šablonus;
– izzinoša teksta apgūšana un reproducēšana;
– sarunu valodas apgūšana.

Saturs
  • Fonetikas pamati
  • Gramatikas pamati
  • Teksta lasīšanas pamati
  • Rakstu darbu pamati
  • Sarunu tēmu apgūšana komunikācijai dažadās dzīves situācijās


  • Kursu ilgums – 6 mēn. (nodarbības 1 reizi nedēļā sestdienās)
    Mācību maksa – Ls 120 (viss kurss)