Uz pirmo lappusi LVRU

Sertifikācija

2006. gadā augstskola saņēma starptautisko International Education Society (IES, London) sertifikātu.
Starptautiskā  izglītības organizācija “International Education Society” tika nodibināta 1997. gadā ar PHARE atbalstu. Pašlaik tā ir vislielākā iestade, kas specializējas dažādu tipu izglītības subjektu sertifikācijā.  Saņemt starptautisko sertifikātu var arī sertificētās iestādes absolventi.

Katrs sertifikāta īpašnieks  tiek reģistrēts   vienotā starptautiskā sertificēto iestāžu absolventu datu bāze. Datu glabāšanas termiņš – 20 gadi. Organizācijas pārstāvji sadarbojas ar dažādām ES palātām - informē par sertificēto iestāžu absolventiem, kuri meklē vakantas darba vietas atbilstoši iegūtai izglītībai.

Kā iegūt IES sertifikātu Latvijā?
Vienīgi sertificētās izglītības iestādēs. To sarakstu var atrast IES mājas lapā www.ies-info.com,  norāde “Sertificētas iestādes” (pēc valstīm).

Domājiet par nākotni ar IES sertifikātu –paaugstiniet savas iespējas darba tirgū!

Latvijas abiturientu jaunās iespējas – studiju beigās saņemt iegūtās izglītības starptautisko apliecinājumu.