First page
Russian page
LICENCE Nr. 04-86(273)
Kurss ir domāts skolēniem, studentiem, strādājošiem, uzņēmējiem, vadītājiem, visiem tiem, kuri vēlas iepazīties ar modernām domāšanas metodēm.

Mērķis
Iepazīstināt klausītājus ar mūsdienu efektīvajām sevis pilnveidošanas metodēm, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Uzdevumi
Iemācīt klausītājus patstāvīgi orientēties jaunajās domāšanas metodēs un tehnoloģijās un pilnveidot sevi praktiskai dzīvei.

Kurss sastāv no 3 moduļiem, kurus vieno kopēja savu spēju attīstīšanas ideja. Pēc klausītāju vēlēšanās moduļi var tikt pasniegti arī atsevišķi.

1. Efektīvas mācīšanās metodes.
Piedāvātās metodes akcentē mācību materiāla apguvi, balstītu uz domāšanu, nevis uz atcerēšanos (atmiņu). Tās ir vienlīdz nepieciešamas kā skolēniem un studentiem, biznesa cilvēkiem, tā arī jebkura vecuma pieaugušajiem. (10 stundas, Ls 10)

2. Radošā domāšana un radošo spēju attīstīšana.
Teorētiski praktiskais kurss radošo spēju veicināšanai pieaugušajiem. Tiek prezentētas modernākās radošo spēju attīstošās metodes, sniegtas rekomendācijas radošās vides radīšanai. (10 stundas, Ls 10)

3. Integrā (sistēmiskā) domāšana komplicētajā pasaulē.
Attīsta spējas saredzēt kopsakarības pasaulē un veiksmīgāk orientēties mūsdienu komplicētajā vidē. Priekšmetus integrējošs kurss. Kurss domāts skolotājiem, visu līmeņu vadītājiem un politiķiem. (20 stundas, Ls 20)