UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Nepieciešamie dokumenti:
rakstisks iesniegums, reflektanta anketa, pases kopija, atestāta oriģināls vai cits vidējās izglītības dokuments; 4 fotogrāfijas (2×3 cm),
dokuments par iestājpārbaudījumu testu apmaksu; medicīniskā izziņa (F-286).
Visiem interesentiem piedāvājam konsultācijas un testu treniņu no š.g. 3 jūnija (testu kārtošana – 12.06.02., 28.06.02., 10.0702.).

Dokumentu pieņemšana
Iestāšanas test
1. plūsmai  no 08.07.02. līdz 20.07.02. 1. plūsmai no 22.07.02. līdz 24.07.02.
2. plūsmai
no 08.07.02.līdzī 03.08.02.
2. plūsmai no 05.08.02. līdz 07.08.02.
3. plūsmai
no 08.07.02. līdz 20.08.02.
3. plūsmai no 21.08.02. līdz 23.08.02.

Iestāšanās testā ir jautājumi specialitātē, svešvalodā un informātikā.
Iestāšanās testi (tie jākārto, ja attiecīgie centralizētie eksāmeni novērtēti zemāk par “C” līmeni:
1. tests datorprasmē (ja vidusskolā nav nokārtots reģionālais centralizētais eksāmens);
2. tests svešvalodā (ja vidusskolā nav nokārtots pirmās svešvalodas centralizētais eksāmens);
3. tests izvēles programmā
tiesību zinības – iestāšanās tests “Politika un tiesības” (ja vidusskolā nav
  nokārtots reģionālais centralizētais eksāmens);
ekonomika – iestāšanās tests matemātikā;
psiholoģija – iestāšanās tests psiholoģijas pamatos (ja vidusskolā nav nokārtots
   reģionālais centralizētais eksāmens);
tulks-tulkotājs – tests atbilstošajā svešvalodā (ja centralizētais eksāmens pirmajā
   svešvalodā novērtēts zemāk par “A” līmeni).
Visiem interesentiem piedāvājam  sagatavošanas kursus.


 Janumi Statuss Vēsture STA šodien Struktūra Personāls Kā mums atrast
 Uzņemšanas noteikumi Sagatavošanas kursi Atvērto durvju dienas Mācību kursi
 Studijas programmas Mācību maksa Stundu saraksts Bibliotēka
 Mūsu avīze Mūsu partnieri Jautājumi un atbildes