TIESĪBU ZINĀTNES
Programma ir akreditēta 2000. gadā.
Iegūstamā kvalifikācija: jurists.
Iegūstamais diploms: jurista augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms.
Specializācijas:
– transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums,
– mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums,
– nekustamā ipašuma darījumu tiesiskais nodrošinājums.
Tālavs Jundzis – studiju programmas direktors, tiesību doktors, politoloģijas habilitētais doktors

EKONOMIKA
Programma ir akreditēta 1999. gadā.
Iegūstamā kvalifikācija: ekonomists.
Iegūstamais diploms: ekonomista augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms.
Specializācijas:
– uzтēmējdarbības ekonomika,
– uzтēmējdarbības vadīšana,
– pakalpojumu ekonomika un vadība,
– uzтēmuma ekonomika un sociālā vide.
Jānis Počs -studiju programmas direktors

SVEŠVALODAS
Programma ir akreditēta 2001 gadā.
Iegūstamā kvalifikācija: tulks-tulkotājs.
Iegūstamais diploms: tulka-tulkotāja austākās profesionālās kvalifikācijas diploms.
Specializācijas:
– jurisprudence,
– ekonomika,
– psiholoģija.
Juris Kastiтš – studiju programmas direktors, profesors, filoloģijas habilitētais doktors


 Janumi Statuss Vēsture STA šodien Struktūra Personāls Kā mums atrast
 Uzтemšanas noteikumi Sagatavošanas kursi Atvērto durvju dienas Mācību kursi
 Studijas programmas Mācību maksa Stundu saraksts Bibliotēka
 Mūsu avīze Mūsu partnieri Jautājumi un atbildes