SAGATAVOŠANAS KURSI
STA aicina uz sagatavošanas kursiem (programmas: ekonomika, tiesību zinātnes, psiholoģija, tulks-tulkotājs), kuri palīdzēs sagatavoties studijām.
Seksmīgie kursu beidzēji tiek ieskaitīti augstskolas 1. kursā bez iestājpārbaudījumiem!

Programmas
nosaukums
Kopējais stundu 
skaits
Mācību maksa,
Ls/par visu kursu
Nodarbību laiks
(darbdienās)
 Tiesību zinātņu studiju
 programma
192
29
no 17.30 līdz 20.00
 Ekonomikas studiju
 programma
192
29
no 17.30 līdz 20.00
 Psoholoģijas studiju
 programma
192
29
no 17.30 līdz 20.00
 Tulks – tulkotājs
192
29
no 17.30 līdz 20.00

STA organizē neklātienes (sestdienas) sagatavošanas kursus Latvijas rajonu iedzīvotājiem un tiem, kuri nevar apmeklēt kursus vakaros.
Sagatavošanas kursu apmeklētāji saņem uzdevumus patstāvīgam darbam.

Programmas
nosaukums
Kopējais stundu 
skaits
Mācību maksa,
Ls/par visu kursu
Nodarbību laiks
 Tiesību zinātņu studiju
 programma
64
40
sestdienās
 Ekonomikas studiju
 programma
64 40 sestdienās
 Psoholoģijas studiju
 programma
64 40 sestdienās

Pirms iestāšanās testu kārtošanas piedāvājam arī īslaicīgos sagatavošanas kursus (maksa – 10 Ls).
1. plūsmai – no 15.07.02.
2. plūsmai – no 29.07.02.
3. plūsmai – no 12.08.02.

Interesentiem, kuriem nepieciešama palīdzība skolas mācību priekšmetu apgūšanā vai  papildu zināšanas savas profesionālās karjeras veidošanā, STA piedāvā mācību kursu programmas.
 Janumi Statuss Vēsture STA šodien Struktūra Personāls Kā mums atrast
 Uzņemšanas noteikumi Sagatavošanas kursi Atvērto durvju dienas Mācību kursi
 Studijas programmas Mācību maksa Stundu saraksts Bibliotēka
 Mūsu avīze Mūsu partnieri Jautājumi un atbildes