First page
Russian page
LICENCE Nr. 04-89(276)

Kursi žurnālistiem iesācējiem, tulkotājiem un visiem, kas interesējas par patstāvīgu grāmatas izdošanu, kā arī vecāko klašu skolēniem un studentiem (kursu valoda – krievu). Kursu apmeklētājiem var arī nebūt priekšzināšanas.

Mērķis
Sniegt informāciju un praktiskus padomus visiem, kas sastopas ar tekstu sagatavošanu izdošanai, kursa darbu un diplomdarbu rakstīšanu jeb vēlās patstāvīgi izdot grāmatu.

Uzdevumi
– sniegt informāciju par manuskriptu sagatavošanas principiem;
– iepazīstināt ar manuskripta (kopējā dokumenta) sagatavošanas veidiem, t.sk. ar datora palīdzību (MS Word);
– dot priekšstatu par grāmatas elementiem: titullapu un satura rādītājiem, anotāciju un referātu, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanu, zīmējumiem un tabulām, par ISBN, UDK, © un citām specifiskām grāmatu izdošanas “piederībām” (neviena mācību iestāde šobrīd negatavo attiecīgus speciālistus).


Kursu ilgums – 1,5 mēn.
Mācību maksa – Ls 45 (viss kurss)