LV RU

Учебная практика

Основная цель учебной практики – обеспечение связи теоретических знаний, полученных в вузе, с профессиональной работой.

Общий объем учебной практики составляет 26 к.п. Практика разделена на несколько этапов с соответствующим объемом к.п. за академический год. Практика обычно проходит в июне. После освоения всего теоретического курса в восьмом семестре студенты проходят преддипломную практику.

Вуз сотрудничает со следующими организациями и фирмами:
A/S "LX Grupa"; SIA "Hansa Interiors Latvia"; A/S "Latvijas Biznesa Banka"; AS "Rietumu Banka"; AS "Juglas manufaktūra"; Latvijas Darba devēju konfederācija; AAS "Balta"; Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde; A/S "Telekom Baltija"; AS "Liepājas metalurgs"; AKB "Baltijas Tranzītu banka"; SIA "Elkor Līzings"; Daugavpils tiesa; RGPP Kārtības policijas pārvalde patruļpolicijas vienības Vēstniecības un speciālo objektu apsardzes bataljons; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ekonomikas policija; Latvijas Banka; Ķekavas pagasta padome; IeM Valsts policija; Sabiedrības veselības aģentūra; VID Rīgas reģionālā iestāde; VID Finanšu policija; Daugavpils pilsētas prokuratūra; Ķeguma novada dome; Daugavpils bāriņtiesa; LR Augstākā tiesa; Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāts; RGPP Kārtības policija; A/s “Latvijas meži”; Dzimtsarakstu nodaļa; VID Vidzemes reģionālā iestāde; Daugavpils PRPP; Zemgales apgabaltiesas Bauskas zemesgrāmatu nodaļa; Latgales reģionālā dzelzceļa policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde 1.biroja 2.nodaļa; Va/s “Latvijas hipotēku un zemes banka”; Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija; Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs; Ceļu satiksmes drošības direkcija; Ilūkstes novada dome (bāriņtiesa); Aizsardzības īpašumu valsts agentūra; AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”; Rīgas apgabaltiesa; VID LRI Daugavpils muita; Rīgas pašvaldības policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas birojs; Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departaments; Daugavpils Kriminālpolicija; Preiļu rajona tiesa; administratīvā rajona tiesa; Rīgas Domes Rīgas bāriņtiesa; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Analīzes, planošanas un kontroles nodaļa; Iekšlietu ministrijas Robežsardzes Jelgavas pārvalde; Rīgas domes Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirekcija; a/s “Rīgas investīciju nams”; LR Drošības policija; SIA “Metālrezerves”; Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija; LR IeM Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienība Patruļpolicijas bataljona speciālā rota; LR Ārlietu ministrijas Administratīvi juridiskās direkcijas Juridiskā departamenta Administratīvi tiesiskā nodaļa; Daugavpils PRPP īslaicīgās aizturēšanas izolators; Latvijas Ģenerālprokuratūras Rīgas rajona prokuratūra; SIA "ZS Liepkalni"; SIA "Harta"; SIA "Spilva"; IU "Možeika"; SIA "Salas zivis"; SIA "Transbūvserviss"; SIA "Modulors"; SIA "Gargnas Latvija"; Latvijas Orinotoloģijas biedrība; SIA "Kristika"; SIA "Lako Pluss"; SIA "Betacom Alfa"; SIA "Ērglis & Ko"; SIA "Arčers"; SIA "Biant"; SIA "Tavlis"; SIA "Ziemeļu Nafta"; SIA "Trasparence"; SIA "Baltijas Vega"; SIA "Mikom"; SIA "Apavu pasaule"; PS "Dovas"; SIA "GeoConsultants"; Z/S "Ūsi"; SIA "Media divi"; SIA "Armatūras servisa centrs"; SIA "Logity"; SIA "Rialto"; SIA "Jūrmalas siltums"; SIA "Lukoil-Serviss"; SIA "Delfis"; SIA "Polar BEK Daugava"; AS “Juglas audums”; SIA “Makolats"; SIA "Lattransrail"; SIA "Eko-Būve"; IEVP Škirotavas cietums; SIA "Aruns"; SIA "Farmvet Trading"; Latvijas Banka; SIA "Būvinstrāde"; SIA "Modulors"; SIA "Ekers"; SIA "Reta Wood Industries"; SIA "Dorisa"; Līgumsabiedrība “Sentor Farm”; Komandītsabiedrība; A/S “Mions Pro”; SIA "Ferrits"; SIA “Abschliff Latvija”; SIA "Elpis"; SIA "Grosbuhs"; SIA "Ancers"; SIA "Lielzeltiņi"; SIA "Datalink"; SIA "Kompānija LAS-1"; SIA "Bolderāja IC"; SIA "Aile"; SIA "BT&T"; SIA "Konventus"; SIA "Laine SC"; I/K "Veikals 180"; SIA "Sarinda"; SIA "Rialto"; SIA "Valks"; SIA “Mācību centrs”; Daugavpils PRPP; Naujienes pagasta padome; Daugavpils BJSS-L; SIA “Grupa ARTS”; SIA “TC motors”; SIA “Lusina”; IK “VG”; SIA “Flamingo - D”; Z/s “Sarmas”; SIA “Tilpums”; VRS DAP robežsardzes pārvalde; SIA “Rīgas ostas konteineru objekts”; SIA “P sistēmas”; SIA “KONOR”; SIA “L-EKSPRESIS”; SIA “Lido”; universālveikals “Centrs”; SIA “Intelligent Tehnologies”; SIA “DKL”; 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2.slimnīca”; SIA “Inviana”; SIA “SB”; VID LRI MNPND; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “WESS”; Jūras vides pārvalde; Daugavpils pilsētas prokuratūra; SIA “Lauvas Tūrs”; SIA “M KODEKSS”; Limbažu pilsētas dome; VAS “Latvijas dzelzceļš”; SIA “Romana Transport”; Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas dienests; SIA “Super Bebris”; a/s“Hansabanka”; Preiļu RPP Nepilngadīgo inspekcija; SIA “Ziemeļkurzemes šķīrējtiesa”; Apdrošināšanas Serviss- Brokeri SIA; SIA “J&P”; a/s “Latfood”; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “Vides serviss”; SIA “Alfa Trans” u.c.