First page
Russian page

Mācību prakses galvenais mērķis ir nodrošināt sasaisti starp augstskolā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un profesionālo darbību.

Mācību prakses kopējais apjoms STA sastāda 26 KP. Prakse tiek sadalīta vairākos posmos ar precīzi noteiktu kredītpunktu apjomu attiecīgā akadēmiskā gada laikā, kas parasti ir jūnija mēnesis, atstājot vislielāko īpatsvaru uz pirmsdiploma praksi astotajā semestrī pēc visu teorētisko kursu apguves.

STA sadarbība ar organizācijām un firmām:

A/S “LX Grupa”; SIA “Hansa Interiors Latvia”; A/S “Latvijas Biznesa Banka”; AS “Rietumu Banka”; AS “Juglas manufaktūra”; Latvijas Darba devēju konfederācija; AAS “Balta”; Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde; A/S “Telekom Baltija”; AS “Liepājas metalurgs”; AKB “Baltijas Tranzītu banka”; SIA “Elkor Līzings”; Daugavpils tiesa; RGPP Kārtības policijas pārvalde patruļpolicijas vienības Vēstniecības un speciālo objektu apsardzes bataljons; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ekonomikas policija; Latvijas Banka; Ķekavas pagasta padome; IeM Valsts policija; Sabiedrības veselības aģentūra; VID Rīgas reģionālā iestāde; VID Finanšu policija; Daugavpils pilsētas prokuratūra; Ķeguma novada dome; Daugavpils bāriņtiesa; LR Augstākā tiesa; Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāts; RGPP Kārtības policija; A/s “Latvijas meži”; Dzimtsarakstu nodaļa; VID Vidzemes reģionālā iestāde; Daugavpils PRPP; Zemgales apgabaltiesas Bauskas zemesgrāmatu nodaļa; Latgales reģionālā dzelzceļa policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde 1.biroja 2.nodaļa; Va/s “Latvijas hipotēku un zemes banka”; Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija; Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs; Ceļu satiksmes drošības direkcija; Ilūkstes novada dome (bāriņtiesa); Aizsardzības īpašumu valsts agentūra; AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”; Rīgas apgabaltiesa; VID LRI Daugavpils muita; Rīgas pašvaldības policija; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas birojs; Iekšlietu ministrijas Stratēģijas departaments; Daugavpils Kriminālpolicija; Preiļu rajona tiesa; administratīvā rajona tiesa; Rīgas Domes Rīgas bāriņtiesa; Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Analīzes, planošanas un kontroles nodaļa; Iekšlietu ministrijas Robežsardzes Jelgavas pārvalde; Rīgas domes Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirekcija; a/s “Rīgas investīciju nams”; LR Drošības policija; SIA “Metālrezerves”; Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija; LR IeM Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas vienība Patruļpolicijas bataljona speciālā rota; LR Ārlietu ministrijas Administratīvi juridiskās direkcijas Juridiskā departamenta Administratīvi tiesiskā nodaļa; Daugavpils PRPP īslaicīgās aizturēšanas izolators; Latvijas Ģenerālprokuratūras Rīgas rajona prokuratūra; SIA “ZS Liepkalni”; SIA “Harta”; SIA “Spilva”; IU “Možeika”; SIA “Salas zivis”; SIA “Transbūvserviss”; SIA “Modulors”; SIA “Gargnas Latvija”; Latvijas Orinotoloģijas biedrība; SIA “Kristika”; SIA “Lako Pluss”; SIA “Betacom Alfa”; SIA “Ērglis & Ko”; SIA “Arčers”; SIA “Biant”; SIA “Tavlis”; SIA “Ziemeļu Nafta”; SIA “Trasparence”; SIA “Baltijas Vega”; SIA “Mikom”; SIA “Apavu pasaule”; PS “Dovas”; SIA “GeoConsultants”; Z/S “Ūsi”; SIA “Media divi”; SIA “Armatūras servisa centrs”; SIA “Logity”; SIA “Rialto”; SIA “Jūrmalas siltums”; SIA “Lukoil-Serviss”; SIA “Delfis”; SIA “Polar BEK Daugava”; AS “Juglas audums”; SIA “Makolats”; SIA “Lattransrail”; SIA “Eko-Būve”; IEVP Škirotavas cietums; SIA “Aruns”; SIA “Farmvet Trading”; Latvijas Banka; SIA “Būvinstrāde”; SIA “Modulors”; SIA “Ekers”; SIA “Reta Wood Industries”; SIA “Dorisa”; Līgumsabiedrība “Sentor Farm”; Komandītsabiedrība; A/S “Mions Pro”; SIA “Ferrits”; SIA “Abschliff Latvija”; SIA “Elpis”; SIA “Grosbuhs”; SIA “Ancers”; SIA “Lielzeltiņi”; SIA “Datalink”; SIA “Kompānija LAS-1”; SIA “Bolderāja IC”; SIA “Aile”; SIA “BT&T;”; SIA “Konventus”; SIA “Laine SC”; I/K “Veikals 180”; SIA “Sarinda”; SIA “Rialto”; SIA “Valks”; SIA “Mācību centrs”; Daugavpils PRPP; Naujienes pagasta padome; Daugavpils BJSS-L; SIA “Grupa ARTS”; SIA “TC motors”; SIA “Lusina”; IK “VG”; SIA “Flamingo – D”; Z/s “Sarmas”; SIA “Tilpums”; VRS DAP robežsardzes pārvalde; SIA “Rīgas ostas konteineru objekts”; SIA “P sistēmas”; SIA “KONOR”; SIA “L-EKSPRESIS”; SIA “Lido”; universālveikals “Centrs”; SIA “Intelligent Tehnologies”; SIA “DKL”; 18.pirmsskolas izglītības iestāde; Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2.slimnīca”; SIA “Inviana”; SIA “SB”; VID LRI MNPND; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “WESS”; Jūras vides pārvalde; Daugavpils pilsētas prokuratūra; SIA “Lauvas Tūrs”; SIA “M KODEKSS”; Limbažu pilsētas dome; VAS “Latvijas dzelzceļš”; SIA “Romana Transport”; Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas dienests; SIA “Super Bebris”; a/s“Hansabanka”; Preiļu RPP Nepilngadīgo inspekcija; SIA “Ziemeļkurzemes šķīrējtiesa”; Apdrošināšanas Serviss- Brokeri SIA; SIA “J&P;”; a/s “Latfood”; VID Latgales reģionālā iestāde; SIA “Vides serviss”; SIA “Alfa Trans” u.c.