RizVN Login


 

Zinātnisko žurnālu, vārdnīcu un grāmatu datu bāzes

I. CITĒŠANAS DATU BĀZES

  1. Scopus            http://www.info.sciverse.com/

Izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Datubāze Scopus nodrošina informāciju par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu.

Web of Science           http://thomsonreuters.com/web-of-science/

Datu bāze nodrošina akadēmiskajam un administratīvajam personālam vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

 

II. ENCIKLOPĒDIJAS

Britannica online       http://www.britannica.com/?cameFromBol=true

Encyclopædia Britannica Online Academic Edition ir 32 sējumu enciklopēdija elektroniskā versija. Tajā pieejams vairāk kā 72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk nekā 75 000 definīciju no Merriam-Webster’s Dictionary, kā arī dažādas multimediju iespējas.

Encyclopedia             http://www.encyclopedia.com/

Daudznozaru brīvpieejas enciklopēdijas.

Encyclopedia of law & economics    http://encyclo.findlaw.com/

Tiesību zinātnes un ekonomikas enciklopēdijas

Letonika.lv                 http://www.letonika.lv/

Uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver “Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu”, “Terminu vārdnīcu”, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju “Latvijas vēsture”, interneta lappušu norādes, bet sadaļā Literatūra pieejami latviešu literatūras grāmatu pilnie teksti.

Oxford Reference Online      http://www.oxfordreference.com/

Satur vairāk kā 200 Oxford University Press izdotās enciklopēdijas un vārdnīcas dažādās nozarēs. Pieejamas arī ilustratīvas enciklopēdijas un vārdnīcas, karogi, kartes u.c. Datubāzē iespējama veikt vienkāršā vai paplašinātā meklēšana, kā arī grāmatu, tēmu un terminu pārlūkošana.

Wikipedia       http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Daudz valodu interneta enciklopēdijas

 

III. Vārdnīcas

AllWords.com            http://www.allwords.com/

Precizē, tulko vārdus angļu, franču, itāliešu, spāņu valodās

Dictionary.com          http://dictionary.reference.com/

Daudz valodu tiešsaistes vārdnīcas un tulkotājs

Dicts.info        http://www.dicts.info/

Brīvo vārdnīcu projekts

Duhaime.org              http://www.duhaime.org/LegalDictionary/i.aspx

Juridisko terminu vārdnīca

Freebyte.com             http://www.freebyte.com/

Brīvpieejas vārdnīcu ceļvedis

The Free Dictionary.com      http://www.thefreedictionary.com/

Visaptveroša daudz valodu vārdnīca

Your Dictionary         http://www.yourdictionary.com/

Daudz valodu vārdnīca

Академик      http://dic.academic.ru/

Vārdnīcas un enciklopēdijas (Krievija)

Online Переводчик              http://www.translate.ru/

Daudz valodu tiešsaistes tulkotājs

 

IV. ŽURNĀLU DATU BĀZES

AEA Journal             http://www.aeaweb.org/aea_journals.php

Amerikas ekonomikas asociācijas žurnāli

Annual Reviews        http://www.annualreviews.org/

Izdevniecības Annual Reviews daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 40 autoritatīvo zinātniskajos žurnālos.

Cambridge journals online               http://journals.cambridge.org/action/login;jsessi

Izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos.

Digi Zeitschriften       http://www.digizeitschriften.de/startseite/

Satur 170 periodisko izdevumu ekonomikā, socioloģijā, vēsturē, tiesībās.

Economic Journals on the Web       http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm

Tiešsaistes ekonomikas žurnāli.

Economist.com          http://www.economist.com/

ASV biznesa žurnāls “Economist”

E-journal.org             http://www.e-journals.org/

Pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu ir brīvpieejā.

Electronic Journals Library                                                                         http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

Žurnālu datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs. Daļai žurnālu ir pieejami rakstu pilnie teksti.

Elibrary.ru     http://elibrary.ru/defaultx.asp

Zinātniskā e-bibliotēka eLIBRARY.ru ir lielākais Krievijas zinātnes un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās. Datubāze satur informāciju par vairāk kā 30 tūkstošiem žurnālu, tai skaitā vairāk kā 2000 Krievijas zinātniski tehniskiem žurnāliem no kuriem aptuveni pusei pieejami rakstu pilnie teksti. Lai piekļūtu bezmaksas pilnajiem tekstiem, Elibrary.ru nepieciešams reģistrēties.

Emerald         http://www.emeraldinsight.com/

pilnu tekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs, it īpaši ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnēs.

EURLEX  http://eur-lex.europa.eu/

Eiropas Savienības tiesību akti un Oficiālais Vēstnesis.

Europeana http://www.europeana.eu/portal/usingeuropeana_search.html

Europeana ir Eiropas digitālā bibliotēka ar vairākiem miljoniem digitālo materiālu no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām, tai skaitā no Britu bibliotēkas, Nīderlandes Rijksmuseum un Parīzes Luvras. Europeana satur attēlus (gleznas, zīmējums, kartes, fotogrāfijas u.c.), tekstus (grāmatas, laikrakstus, vēstules u.c.), skaņas (mūziku un mutvārdu tekstus) un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem.

iFinanses.lv    http://www.ifinanses.lv/

Interneta žurnāls par grāmatvedību, nodokļiem, finansēm, personālu un vadību. Žurnāla izdevējs ir SIA „Izdevniecība iŽurnāli” un tas tiek izdots kopš 2009. gada. iFinanses.lv katru dienu publicē aktuālo informāciju par izmaiņām likumdošanā un analītiskos rakstus rubrikās: Grāmatvedība, Nodokļi, Finanses, Personāls, Tiesības un Vadība. Analītisko rakstu autoru vidū ir Latvijas zinošākie eksperti – nodokļu konsultanti, zvērināti revidenti, sertificēti grāmatveži, juristi, zvērināti advokāti un citi. iFinanses.lv ir iespēja ne tikai lasīt rakstus, bet arī uzdot ekspertiem jautājumus, ierosināt savas tēmas, kā arī izteikt savu viedokli, piedaloties foruma diskusijās.

JSTOR http://www.jstor.org/

JSTOR datu bāze ir tiešsaistes augstas kvalitātes daudznozaru publikāciju arhīvs studiju un pētniecības darba atbalstam. Tas piedāvā piekļuvi vairāk nekā 1000 vadošajiem akadēmiskajiem žurnāliem humanitārajās un sociālajās zinātnēs, aptverot tādas nozares kā ekonomika, vēsture, politoloģija, valodas un literatūra, māksla un mākslas vēsture, mūzika, izglītība un dabas zinātnes.

Oxford journal online           http://www.oxfordjournals.org/

Ietver brīvu piekļuvi vairāk nekā 100 žurnālu dažādās jomās.

ProQuest http://www.proquest.co.uk/en-UK/

Iekļauj publikācijas ekonomikā, menedžmentā, tiesībās, socioloģijā, politoloģijā u.c. jomās, vairāk nekā 4000 pilntekstu žurnālu, sakot no 1971.g.

Research Papers in Economics RePEc       http://repec.org/

Pasaules lielākā  tiešsaistes periodisko izdevumu kolekcija ekonomikā.  

 

SAGE Journals Online         http://online.sagepub.com/

Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze, kas piedāvā rakstus no vairāk kā 500 žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs – humanitārajās un sociālajās zinātnes, medicīnas, biomedicīnas zinātnēs u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc alfabēta vai nozarēm.

Science Direct            http://www.sciencedirect.com/

Izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti apzīmēti ar zaļu simbolu. Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie uzdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.

SpringerLink             http://link.springer.com/

Piedāvā pieeju vairāk kā 2500 izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā. Datubāzē pieejami pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides zinātne, ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un astronomija.

 

V. Grāmatu datu bāzes

Books 24×7     http://learning.acm.org/books/ebooks_catalog.cfm

Satur 4 pilntekstu kolekcijas izdevumu biznesā, finansēs, informāciju tehnoloģijās un inženierzinātnē. Kopā ap 20000 eks.

EBSCO http://search.ebscohost.com/

Daudznozaru datu bāze, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO – šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze.

Elibrary.ru     http://elibrary.ru/defaultx.asp

Zinātniskā e-bibliotēka eLIBRARY.ru ir lielākais Krievijas zinātnes un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās. Datubāze satur informāciju par vairāk kā 30 tūkstošiem žurnālu, tai skaitā vairāk kā 2000 Krievijas zinātniski tehniskiem žurnāliem no kuriem aptuveni pusei pieejami rakstu pilnie teksti. Lai piekļūtu bezmaksas pilniem tekstiem, Elibrary.ru nepieciešams reģistrēties.

Free Economics Textbooks               http://economics.about.com/

Brīvpieejas grāmatas ekonomikā.

Google Book Search              http://books.google.com/

Google grāmatu meklētājs. Grāmatas pieejamas vairākos veidos – Full view (pilna grāmata), Limited view (grāmatas daļas), Snipped view (bibliogrāfiskā informācija un īss apraksts), No Preview Available (tikai bibliogrāfiskā informācija).

HeinOnline + FILR               http://home.heinonline.org/

Ārzemju starptautisko tiesību avotu datu bāze iekļauj nozīmīgākās publikācijas starptautiskajās tiesībās, aptverot izcilas starptautisko tiesību gadagrāmatas no visas pasaules, tapāt Amerikas Starptautisko tiesību asociācijas un Hāgas Starptautiskās tiesas, kā arī citu respektablu institūciju publikācijas.

OAPEN http://www.oapen.org/home?brand=oapen

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) ir starptautisks projekts, kas atbalsta un veicina zinātnisko elektronisko resursu – grāmatu – publicēšanu brīvpieejā. Projekta OAPEN datubāzē OAPEN Online Library var piekļūt zinātnisko monogrāfiju pilnteksta elektroniskajiem izdevumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs, ir pieejamas meklēšanas un pārlūkošanas iespējas. Projektā OAPEN piedalās vairāku Eiropas universitāšu izdevniecības: Amsterdam University Press, Leiden University Press, Göttingen University Press, Museum Tusculanum Press, Manchester University Press, Presses Universitaires de Lyon, Firenze University Press u.c.

Oxford scholarship online                http://www.oxfordscholarship.com/

Satur 6000 grāmatu izdotas “Oxford University Press” izdevniecībā dažādas nozarēs: ekonomikā, finansēs, menedžmentā, biznesā, psiholoģijā u.c.

Oxford Handbooks Online               http://www.oxfordhandbooks.com/

Vairāk kā 100 rokasgrāmatu dažādās tematikas.

RUBRICON  http://www.rubricon.com/

Universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datubāze, kurā veiksmīgi apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos.

The Universal Digital Library         http://tera-3.ul.cs.cmu.edu/

Universāla bibliotēka ar e-grāmatām dažādās nozarēs un valodās par laika periodu no 16.gs līdz mūsdienām. Grāmatas var būt ar pilnu vai daļēju pieeju, kā arī nepieejamas.

Westlaw International           http://westlawinternational.com/

Juridiska pētniecības datubāze, kas satur vairāk kā 1000 juridiskos žurnālus, dažādu valstu likumdošanas aktus, tiesu prakses, ziņas, arhīvu un dokumentu kolekcijas u.c. Westlaw International sastāv no daudzām datubāzēm, un piedāvā plašas pētniecības iespējas.

УИС Россия              http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp

Datu bāze pētījumiem un izglītībai ekonomikas, vadības, socioloģijas, filozofijas, politoloģijas, lingvistikas, starptautisko attiecību un citu humanitāro zinātņu jomā. Informācijas avotu skaits nepārtraukti pieaug.

 

Valsts iestāžu un normatīvo aktu krātuvju saites

Valsts iestāžu tīmekļa vietnes

Latvijas Republikas Saeima                                         http://www.saeima.lv/

Latvijas Republikas Ministru Kabinets                           http://www.mk.gov.lv/

Latvijas Valsts prezidents                                            http://www.president.lv/

 

Institūcijas, tiesas u.c. iestādes

Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa                                   http://www.arbitration.lv/

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs                 http://www.knab.gov.lv/lv/

Latvijas notārs                                                         http://latvijasnotars.lv/

Latvijas pašvaldību savienība                                      http://www.lps.lv/

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs                        http://www.ur.gov.lv/

Latvijas Republikas Valsts robežsardze                         http://www.rs.gov.lv/

Latvijas zinātņu akadēmija                                         http://www.lps.lv/

Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centrs                         http://www.bernutiesibas.lv/

Rīgas šķīrējtiesa                                                        http://www.court.lv/

Satversmes tiesa                                                       http://www.satv.tiesa.gov.lv/

Valsts policija                                                           http://www.vp.gov.lv/

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests                  http://www.vugd.gov.lv/

Valsts vienotā datorizēta Zemesgrāmata                        http://www.zemesgramata.lv/

Valsts zemes dienests                                                 http://www.vzd.gov.lv/lv/

 

Eiropas Savienības institūcijas

  1. http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=lv

Eiropas Padomes Oficiālais Vēstnesis                                                                                                                        http://publications.europa.eu/official/index_lv.htm

Eiropas parlaments      http://www.europarl.europa.eu/news/lv

Eiropas Savienība        http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_lv.htm

 

Normatīvo aktu krātuves, bibliotēkas

Latvijas Vēstnesis                                                       https://www.vestnesis.lv/

Lursoft                                                                    http://www.lursoft.lv/

Latvijas likumi                                                            http://likumi.lv/

Normātīvo aktu informācijas sistēma                               http://pro.nais.lv/naiser/request.cfm

Eiropas Savienības informācijas bibliotēka                        http://www.esia.gov.lv/lv/biblioteka/

Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs                                                                                                                      http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx

Valsts nozīmes bibliotēku informācijas katalogs                                                                                                                     https://lira.lanet.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc04

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka                            http://www.turiba.lv/lv/

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka                          http://www.rgsl.edu.lv/

Amerikas bibliotēku asociācija                                     http://www.ala.org/

ASV Kongresa bibliotēka                                             http://www.loc.gov/index.html

Britu bibliotēka                                                         http://www.bl.uk/

Daudznozaru virtuālā bibliotēka LibrarySpot                   http://www.libraryspot.com/

Eiropas digitālo bibliotēku portāls                                http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

Eiropas Komisijas Centrālā bibliotēka                           http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm

Gumer bibliotēka                                                     http://www.gumer.info/

Igaunijas bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs           http://www.elnet.ee/

Igaunijas nacionālā bibliotēka                                   http://www.nlib.ee/

Interneta publiskā bibliotēka                                      http://www.ipl.org/div/subject/

Kembridžas Universitātes bibliotēka                             http://www.lib.cam.ac.uk/

Krievijas nacionālā bibliotēka                                     http://www.nlr.ru/

Lielbritānijas zinātniskās bibliotēkas                             http://www.rluk.ac.uk/

Lietuvas Integrētās bibliotēku informācijas sistēmas kopkatalogs (LIBIS) http://www.libis.lt/

Lietuvas nacionālā bibliotēka                                      http://www.lnb.lt/en/

Maskavas Valsts Universitātes bibliotēka                        http://nbmgu.ru/

Norvēģijas Nacionālā bibliotēka                                   http://www.nb.no/English

Oksfordas Universitātes bibliotēkas                               http://www.ox.ac.uk/research/libraries/

Pasaules bibliotēkas                                                   http://www.123world.com/libraries/

Publiskā interneta bibliotēka                                        http://www.ipl.org/div/subject/

Sabiedrisko zinātņu zinātniskās informācijas institūts (INION)                                                                                            http://www.inion.ru/index.php?page_id=197&rus

Spānijas Nacionālais zinātnisko bibliotēku tīkl                                                                                                                       http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid

Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju Federācija (IFLA)   http://www.ifla.org/

Tallinnas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka                  http://www.tlulib.ee/index.php/et/

Tartu Universitātes bibliotēka                                           http://www.utlib.ee/index.php

Vācu digitālā bibliotēka (BETA)                                                                                                                                            http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Viļņas Universitātes bibliotēka                                           http://www.mb.vu.lt/

Virtuālā bibliotēka                                                            http://vlib.org/

Zviedrijas Nacionālā bibliotēka                                          http://www.kb.se/

 

Dažādas informācijas saites

Cilvēktiesības Latvijā                                                       http://www.humanrights.lv/

Informatīvo materiālu sērija “Zini savas tiesības”                http://www.zinisavastiesibas.lv/

Sabiedriskās politikas portāls                                            http://politika.lv/

 

Informācijas mēklētāji

https://www.yahoo.com/  

http://www.google.lv/

http://scholar.google.lv/

http://www.mamma.com/

http://www.altavista.com/

http://www.idealab.com/

Информационный центр

+371 67461001

Адреса в Риге

Высшая школа
социальных технологий

Ул. Безделигу 12, Рига, LV-1048, ЛАТВИЯ
Информационный центр:  67461001
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Латгальский филиал

Высшая школа
социальных технологий

Ул. Ятниеку, 87 (здание училища № 38)
каб. № 1-03

Реквизиты

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Sociālo tehnoloģiju augstskola"

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija