First page
Russian page

Ja Jūs vēlaties iestāties mūsu augstskolā, Jums jāiesniedz:

Citās augstskolās studējošos uzņem studiju turpināšanai atbilstošajās studiju programmās, individuāli novērtējot katra apgūtā studiju priekšmeta saturu un kredītpunktu atbilstību.