First page
Russian page
English page
German page
How to print the page
Administrācija:


Rektors
Dr.habil.phys.
profesors
Juris Zaķis

Prorektors
mācību darbā
Dr.sc.ing.
Genrihs Vinovskis

Senāta priekšsēdētājs
docents
Andrejs PegaševsSatversmes sapulces priekšsēdētājs
G. Vinovskis


Akadēmiskā šķīrējtiesa
I. Fridrihsons – priekšsēdētājs
T. Kovaļova – locekle
R. Voronkova – locekle
H. Dancis – loceklis


Revīzijas komisija
V. Burlijs – priekšsēdētājs
I. Robežniece – locekle
A. Kuznecovs – loceklis