RizVN Login


Pārnākšana no citas augstskolas

Jūs studējāt citā augstākās izglītības iestādē vai Jūs kaut kas neapmierina? Pārejiet uz STA! Tas ir vienkārši! Mēs esam atvērti jauniem studentiem: uzņemšanas komisija operatīvi uzņems Jūs STA studentu rindās, kā arī palīdzēs ātri adaptēties un pierast pie studiju procesa.

Nepieciešamie dokumenti:


  • Vidējās izglītības atestāts
  • Centralizēto eksāmenu nokārtošanas sertifikāti
  • Augstākās izglītības iestādes akadēmiskā izziņa
  • Pase
  • 2 fotogrāfijas
  • Gadījumā, ja izglītība tika saņemta ārvalstī, ir nepieciešama LR Izglītības un zinātnes Ministrijas Informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Latvijas Republikā pieņemtajiem standartiem.

Uz iesniegto dokumentu pamata tiek sastādīts salīdzināšanas protokols, tiek noteikts kurss un grupa, kurā tiek ieskaitīts pretendents, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sastādīts individuālais studiju plāns.

 

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija