Uz pirmo lappusi LVRU

Augstskola šodien

„Mēs esam atzīti –
beztermiņa akreditācija Latvijā,
Mēs esam novērtēti –
starptautiskais IES sertifikāts Londonā,
Mēs esam uzticami, droši un pārliecinoši.”
                                                STA rektors Juris Zaķis

Būsim pazīstami – SIA STA!
Kas ir SIA STA?

  • SIA „Sociālo tehnoloģiju augstskola” – viena no vecākajām privātajām augstskolām Latvijā, kas savā ilgstošajā un sekmīgajā darbībā ir apliecinājusi sevi kā vienu no labākajām studiju vietām Latvijā kā tiem, kuri studijas augstskolā uzsāk pirmo reizi, tā arī tiem, kuri vēlas turpināt agrāk iesāktās studijas citās augstskolās, kā arī koledžu absolventiem.
  • Augstskola nodrošina studiju iespējas kā pilna, tā arī nepilna laika režīmā, ļaujot studējošajiem izvēlēties sev piemērotākos nodarbību laikus.
  • Augstskola piedāvā studijas mūsdienu prasībām atbilstošākajās studiju jomās, kuras dod iespēju iegūt Latvijā un Eiropas Savienībā atzītus profesionālo kvalifikāciju apstiprinošos uzņēmējdarbības vadīšanā, tiesību zinātnēs un tulkošanā. Studijas notiek augsti kvalificētu akadēmisko un profesionālo speciālistu vadībā, kas nodrošina studentiem iespēju ne tikai iegūt nepieciešamo profesionālo sagatavotību, bet arī apgūt sekmīgai profesionālajai darbībai nepieciešamos vispārizglītojošos priekšmetus, tā garantējot iespēju viņiem pietiekoši brīvi izvēlēties savu turpmāko studiju jomas. Augstskola jau ir sagatavojusies iespējai pirmo studiju līmeni apguvušajiem piedāvāt studiju turpināšanu nākošajā līmenī šajā pašā augstskolā.
  • Augstskolas līdzšinējo sekmīgo darbību apliecina kā visu tās studiju programmu akreditācija Latvijā noteiktajā kārtībā, tā arī Starptautiskās izglītības apvienības (International Education Society, London) augstskolai piešķirtais sertifikāts, ar kuru augstskola ir atzīta par uzticamu institūciju, kas ilgstoši gūst labus rezultātus. Augstskolas absolventi sekmīgi strādā dažādās valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos vadošos amatos, kā arī sekmīgi vada privātos uzņēmumus. Daudzi savu labo sagatavotību ir apliecinājuši strādājot arī ārpus Latvijas.
  • Augstskola darbojas labiekārtotās telpās, kas regulāri tiek atjaunotas un paplašinātas un atrodas ērti pieejamā vietā Rīgā, Daugavas kreisajā krastā pie nobrauktuves no vanšu tilta.