RizVN Login


Описание программы →

Название программы Правоведение
Код программы 46380
Объем программы 60 кредитных пунктов (КР)
Длительность обучения 1,5 – года полное время обучения
2 – года заочное обучение
Получаемая степень Степень профессионального магистра в правоведение квалификация юрист (код проф. 242102)

Место реализации программы

Рига

Специализации программы

Частное право

Язык обучения

Русский
Латышский

 

 

 

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt plašas zināšanas, profesionālās iemaņas un prasmes, kā arī vispusīgu kompetenci jurisprudencē, īpašu uzmanību specializācijai transporta pakalpojumu, nekustamā īpašuma tirgus mazā un vidējā biznesa tiesiskā nodrošinājuma.

Studiju programmas uzdevumi:

 

 • Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt tiesību zinātņu nozares teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ekonomikas, sociālajām vajadzībām un jurista profesijas standartam atbilstošas profesionālās maģistra līmeņa studijas, nodrošinot padziļinātu tiesību zinību teorētisko zināšanu un profesionālo prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētu darbu privāto tiesību jomā.

  Studiju programmas galvenie uzdevumi:

  1. sniegt studējošiem akadēmiskās zināšanas un profesionālās iemaņas, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi patstāvīgi strādāt izvēlētajā juridiskajā specialitātē;
  2. risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus jurista profesionālās darbības jomā, kur tiesības saskaras ar citām radniecīgām zinātņu nozarēm;
  3. iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem tiesību zinātnes teorijā un praksē;
  4. padziļināt psiholoģijas zināšanas;
  5. veicināt pašizglītību, attīstīt spējas un prasmi iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju; motivēt tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

  Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūst  profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Jurists”, kas apliecina absolventu:

  –  spēju patstāvīgi un kritiski formulēt, analizēt sarežģītas profesionālas problēmas un izvēlēties ceļus to risinājumam;

  –  spēju patstāvīgi pieņemt un pamatot tiesību zinātnes jomā balstītus lēmumus;

  –  spēju, balstoties uz apgūtajām juridiskās pētniecības metodēm un jaunākajām atziņām, precīzi identificēt juridiskās problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to atrisināšanai privāto tiesību jomā;

  –  spēju, balstoties uz tiesību zinātnei radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, identificēt ar šīm nozarēm saistītos jautājumus un problēmas tiesību jomā un tās radoši risināt, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties risinājumu meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem;

  –  spēju sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības;

  –  spēju patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo nozaru jaunākās atziņas un datus;

  –  spēju kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un nepieciešamību to papildināt;

  –  spēju turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē. 

 

 

Информационный центр

+371 67461001

Программы профессионального бакалавра
Правоведение
Описание программы
Содержание программы
Факультатив
Правила приема
Оплата обучения
Кредит на учебу
Перевод из другого вуза
Скидки на оплату
Экономика предпринимательства
Описание программы
Содержание программы
Факультатив
Правила приема
Оплата обучения
Кредит на учебу
Перевод из другого вуза
Скидки на оплату
Переводчик
Описание программы
Содержание программы
Факультатив
Правила приема
Оплата обучения
Кредит на учебу
Перевод из другого вуза
Скидки на оплату
Программы профессиональной магистратуры
Правоведение
Описание программы
Факультатив
Правила приема
Оплата обучения
Кредит на учебу
Абитуриенту
Программы обучения
Факультативные предметы
Правила приема
Перевод из другого вуза
Кредит на учебу
Оплата обучения
Международная сертификация
Латгальский филиал
Скидки на оплату

Адреса в Риге

Высшая школа
социальных технологий

Ул. Безделигу 12, Рига, LV-1048, ЛАТВИЯ
Информационный центр:  67461001
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Латгальский филиал

Высшая школа
социальных технологий

Ул. Ятниеку, 87 (здание училища № 38)
каб. № 1-03

Реквизиты

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Sociālo tehnoloģiju augstskola"

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija