Studiju programma “Tulks - tulkotājs” piedāvā
valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Tulkošana”.

Studiju ilgums 3 gadi.
Nepieciešama izglītība – augstākā.
Absolventi saņem kvalifikāciju “tulks – tulkotājs ar terminoloģisko specializāciju tiesībās un komercdarbībā” (angļu un vācu valodas).

Mācību maksa – 59 Ls mēnesī (708 Ls gadā).

Pirms ieskaitīšanas notiek pārrunas.