First page
Russian page
Studiju maksas gada tarifi studējošiem, kas uzņemti 1. kursā 2007/08. mācību gadā:
Studiju programma Pilna laika studijas, Ls Nepilna laika studijas, Ls
2. līmenis
(pamattarifs)
1. līmenis
(atvieglotais tarifs)
2. līmenis
(pamattarifs)
1. līmenis
(atvieglotais tarifs)
Tiesību zinātnes 750 660 654 564
Uzņēmējdarbības
ekonomika un
administratīvais
darbs
750 660 654 564
Tulks – tulkotājs 870 780
Uzņēmējd. vadīšana 870 780 750 660

Studijas var apmaksāt pa mēnešiem saskaņā ar apmaksas grafiku.

Tarifa 2. līmenis (pamattarifs) tiek noteikts studentiem, ja:

iestājoties – profilējošo priekšmetu* atzīmju summa atestātā ir mazāka par 18 vai kāds no centralizēto eksāmenu sertifikātiem ir D vai E līmenī

Tarifa 1. līmenis (atvieglotais tarifs) tiek noteikts studentiem, ja:

iestājoties – profilējošo priekšmetu atzīmju summa vidējās izglītības dokumentā ir vismaz 18 vai divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī

_____________
* Profilējošie priekšmeti pa studiju programmām:

Tiesību zinātnes – Latviešu valoda, Informātika, Politika un tiesības
Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs – Latviešu valoda, Informātika, Matemātika
Tulks – tulkotājs – Latviešu valoda, Informātika, Svešvaloda