First page
Russian page
EKONOMIKA, TIESĪBU ZINĀTNES
1. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas 66011055,00 (mēnesī)11055,00 (mēnesī)110
Nepilna laika studijas 5649447,00 (mēnesī)9447,00 (mēnesī)94

2. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas 75012562,50 (mēnesī)12562,50 (mēnesī)125
Nepilna laika studijas 65410954,50 (mēnesī)10954,50 (mēnesī)109

Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2007)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2007)
• -10% visam studiju periodam studentiem – policijas un muitas darbiniekiem
(no 01.09.2007)


TULKS-TULKOTĀJS
1. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas      78013065,00 (mēnesī)13065,00 (mēnesī)130

2. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas      87014572,50 (mēnesī)14572,50 (mēnesī)145

Bonusi:
• -15% studentiem par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē
(no 01.09.2007)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2007)


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA (maģistratūra)
1. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas 78013065,00 (mēnesī)13065,00 (mēnesī)130
Nepilna laika studijas 72012060,00 (mēnesī)12060,00 (mēnesī)120

2. studiju maksas līmenis
Studiju forma Studiju
maksa
gadā
Apmaksas grafiks
sep okt – jan feb mar – apr maijs
Pilna laika studijas 87014572,50 (mēnesī)14572,50 (mēnesī)145
Nepilna laika studijas 81013567,50 (mēnesī)13567,50 (mēnesī)135

Bonusi:
• -15% studentiem par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē
(no 01.09.2007)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2007)


Bankas rekvizīti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”
Reģ. Nr. 40003285971
A/S Parekss banka, fil. Laimdota
Kods PARXLV22, konts LV78PARX0000664021013
Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048, Latvija