BIBLIOTĒKA

STA bibliotēkas fonds tiek veidots atbilstoši STA mācību un zinātniskā darba virzieniem un nodrošina studiju programmas.
STA bibliotēkas fonda ir 18525 grāmatu.
 Fonds sistematizēts atbilstoši UDK klasifikācijas.


90% no fondā esošajām grāmatām ir mācību literatūra: mācību grāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, kā arī periodiskie izdevumi, normatīvie dokumenti, zinātniskās grāmatas.
46% no fonda apjoma ir literatūra latviešu valodā,
44% – krievu valodā,
10% – citās valodās.
Grāmatu fonds atspoguļots alfabētiskajā un sistematiskajā katalogā.
Elektroniskais katalogs satur informāciju par iespieddarbiem, kas izdotai 1992.-2001. gadā.
Bibliotēkā ir lokālais datoru tīkls, kā arī Internet pieslēgums.
Lasītājiem tiek piedāvāti sekojoši informācijas pakalpojumi:
– elektroniskā kataloga izmantošana,
– CD-ROM izmantošana,
– bibliogrāfisko datu bazu izmantošana Internet,
– datu bāzes “Normatīvo Aktu Informācijas Sistēma”
  izmantošana,
– datu bāzes “Kodekss” izmantošana,
– kopiju izgatavošana.
Fondā arī pārstāvēta daiļliteratūra, literatūrzinātnes un mākslas grāmatas, literatūra sociālajās zinātnēs.


 Janumi Statuss Vēsture STA šodien Struktūra Personāls Kā mums atrast
 Uzņemšanas noteikumi Sagatavošanas kursi Atvērto durvju dienas Mācību kursi
 Studijas programmas Mācību maksa Stundu saraksts Bibliotēka
 Mūsu avīze Mūsu partnieri Jautājumi un atbildes