First page
Russian page
Izglītības un zinātnes ministrija ikgadu paredz līdzekļus to personu kreditēšanai, kuras studē valsts augstskolās, kā arī akreditētās privātaugstskolās.

Kredīta lielumu nosaka likums par valsts budžetu attiecīgajam gadam.

Valstiskā kreditēšana paredz 2 kreditēšanas veidus:
1 – studiju kreditēšana (kredīts tiek parskaitīts uz augstskolu)
2 – studējošo (sociālā) kreditēšana (students saņem kredītu uz rokas)

Kredītu lielums mūsu augstskolas studentiem:
  • programmā Tiesību zinātnes – Ls 500 (pilna laika studijas), Ls 250 (nepilna laika studijas)
  • programmā Ekonomika un Tulks tulkotājs – Ls 522 (pilna laika studijas), Ls 266 (nepilna laika studijas)

  • Pilna laika studentii var kārtot arī sociālo kredītu, kas ir Ls 60 mēnesī.

    Kredītu var saņemt sekmīgi studenti, sākot ar 2. semestri.

    Informāciju par kredītiem var saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.lv

    Jautājumos par studiju un studējošo kredītu piešķiršanu mūsu augstskolas studenti var vērsties pie augstskolas kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja Jurija Počujeva (tālr. 9218260).