First page
Russian page

 

 

Docents

Kalniņa Inese

Zemes tiesības

L

30.11.

15. 00

29.aud.

 

Docents

Cielava Valdis

Konstitucionālās tiesības 1.daļa

K / L

23.11.

17.15

16.aud.

 Konstitucionālās tiesības  2.daļa

K / L

23.11.

17.15

16.aud.

 

Docents

Fridrihsons Imants Ivars

Civilprocess

K / L

30.11.

17.00

16.aud.

 Pašvaldības tiesības.

 

K / L

30.11.

17.00

16.aud.

 

Docents

Kovaļova Tatjana

Civiltiesības.Saistību tiesības

K

27.11.

17.00

9.aud.

 Lietu tiesības.

 

K

27.11.

17.00

9.aud.

 

Lektors

Lamberte Ramona

Civila aizsardzība

K / L

25.11.

11.00

9.aud.

 

Viesdocents

Malnača Alda

Romiešu tiesības

L

03.12.

17.15

29.aud.

Civiltiesības. Saistību tiesības

L

03.12.

17.15

29.aud.

Darba tiesības

L

03.12.

17.15

29.aud.

 

Vieslektors

Mizovska Līga

Romiešu tiesību  pamati

L

27.11.

17.30

29.aud.

Komerctiesības 1.daļa

L

27.11.

17.30

29.aud.

Komerctiesības 1.daļa

L

27.11.

17.30

29.aud.

Komerctiesības 1.daļa

L

27.11.

17.30

29.aud.

Civiltiesības.Lietu tiesības

L

27.11.

17.30

29.aud.

 

Lektors

 

Šneiders Artūrs

Prakse Nodokļu un finanšu tiesības (VID

L

12.12.

17.30

28.aud.

 

Docents

Stenclava Brigita

Finanšu un nodokļu tiesības.Banku tiesības

L

03.12.

17.00

16.aud.

 

Lektors

Velšs Artis

Administratīvas tiesības

L

30.11.

17.00

16.aud.

Administratīvais process

L

30.11.

17.00

16.aud.

Krimināltiesības.Sevišķā daļa

L

30.11.

17. 00

16.aud.

 

Docents

Vinovskis Genrihs

Darba un civilā aizsardzība

K / L

25.11.

12.00

_   aud.

Pētnieciskā darba metodoloģija

K / L

25.11.

12.00

_   aud.

Mācīšanās iemaņu apguves metodika

K / L

25.11.

12.00

–    aud.

 

Docents

Zaķis Juris

Filozofijas pamati

L

28.11.

17.00

9. aud.

Tiesību teorija

L

28.11.

17.00

9. aud.

 

Lektors

Zanda Elza

Svešvaloda

K / L

27.11 .

17.30

29.aud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K – krievu plūsma                                                                           L – latviešu plūsma