Uz pirmo lappusi LVRU

Referātu konkursa noteikumi

1. Prasības referāta saturam.

Referātā ir nepieciešams izskatīt šādus jautājumus:
 1. Ko iekļauj sevī jēdziens – jurists?
 2. Kādus juridiskas darbības veidus īsteno jurists?
 3. Kas pievelk Jūs jurista profesijā?
 4. Kāds juridiskās darbības veids pievelk Jūs visvairāk?
 5. Kādās darbības sfērās var pielietot juridiskās zināšanas?

2. Informācijas Avoti, kas izmantojami referāta rakstīšanas laikā.

Referāta rakstīšanas laikā konkursa dalībnieki var izmantot:
 1. Latvijas Republikas Satversmi.
 2. Mācību un juridisku literatūru.
 3. Normatīvas aktus (Likumi, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi).
 4. Periodisko literatūru (avīzes un žurnālus).
 5. Interneta resursus.

3. Referāta struktūra

 1. Titullapa (paraugs ir pielikts).
 2. Darba saturs.
 3. Ievads.
 4. Pamatdaļa (var sastāvēt no vairākām nodaļām – pēc autora ieskata).
 5. Nobeigums (referāta nobeigumā konkursants noformulē no darba izrietošus secinājumus un izsaka priekšlikumus).

4. Noformēšanas prasības

Referāta apjoms ir 5-10 lapas, A4 formāts, burtu lielums 14. izmērs, (fonts – Times New Roman), intervāls 1,5.
Lapas iestatījumi: kreisā mala 3 cm., augšēja, apakšēja, labā – 2 сm.
Referāts var būt uzrakstīts latviešu vai krievu valodā.
Konkursa dalībniekiem ir jāsagatavo īsa uzruna par referāta tematu.

5. Izpildīšanas termiņš

Referātu ir nepieciešams iesniegt līdz 20.02.2009. elektroniskā veidā uz STA elektronisko adresi: sta@sta-edu.lv.

Kontakttālrunis: 67461001