Uz pirmo lappusi LVRU

Ieeja tikai STA studējošiem
Personas kods
-
Parole

  

Izmaiņas nodarbību sarakstā


7.11.2012.
Uzmanību 508TNL grupas studentiem!
10.11.2012. nodarbības nenotiks pasniedzēja slimības dēļ.
Nodarbības pārceltas no uz 01.12.2012.
9:00 Komunikācijas biznesā – ieskaite (pasn. I.Batrags)
10:35 – 14:30 Zemes tiesības (pasn. A.Ozoliņa)
Studiju daļa

7.11.2012.
Uzmanību 310TNL grupas studentiem!
10.11.2012. nodarbības nenotiks pasniedzēja slimības dēļ.
Nodarbības pārceltas no uz 01.12.2012.
13:00 Jūras tiesības – p.d. analīze (pasn. Putāne)
14:35 Civiltiesības. Lietu (īpašuma) tiesības – p.d. analīze (pasn. A.Ozoliņa)
16:10 – 19:15 Salīdzinošā jurisprudence (pasn. A.Ozoliņa)
Studiju daļa

7.11.2012.
Uzmanību 409TNL un 510TNKL grupu studentiem!
Pasniedzēja slimības dēļ viena nodarbība tiek pārcelta no 10.11.2012. uz 01.12.2012.
16:10 – 19:15 Salīdzinošā jurisprudence (pasn. A.Ozoliņa)
Studiju daļa

6.11.2012.
Uzmanību VISU KURSU SaPK un SaPL grupu studentiem!
8.11.2012. nodarbības priekšmetos Spāņu valoda 1. un 3. pasniedzējas L. Cīrules
slimības dēļ nenotiks
.
Studiju daļa

23.10.2012.
Uzmanību VISU KURSU SaPK un SaPL grupu studentiem!
25.10.2012. nodarbības priekšmetos Spāņu valoda 1. un 3. pasniedzējas L. Cīrules
slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

16.10.2012.
Uzmanību 112 un 212 SaPK, SaPL grupu studentiem!
02.10.2012. pasniedzējas J. Abaševas slimības dēļ nenotikusī nodarbība
priekšmetā Ievads profesijā (1. un 2. daļa) pārcelta uz 26.10.2012. 10:00.
Studiju daļa

16.10.2012.
Uzmanību VISU KURSU SaPK un SaPL grupu studentiem!
18.10.2012. nodarbības priekšmetos Spāņu valoda 1. un 3. pasniedzējas L. Cīrules
slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

10.10.2012.
Uzmanību 112 un 212 SaPK, SaPL grupu studentiem!
02.10.2012. pasniedzējas J. Abaševas slimības dēļ nenotikušās nodarbības priekšmetos Komunikācija (3. un 4. daļa) un Ievads profesijā (1. un 2. daļa) pārceltas uz 15.10.2012.
• Komunikācija (3. un 4. daļa) – 10:45;
• Ievads profesijā (1. un 2. daļa) – 12:45.
Studiju daļa

10.10.2012.
Uzmanību VISU KURSU SaPK un SaPL grupu studentiem!
11.10.2012. nodarbības priekšmetos Spāņu valoda 1. un 3. pasniedzējas L. Cīrules
slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

4.10.2012.
Uzmanību 310EPK, 409EPK, 408EDK grupu studentiem!
Nodarbība priekšmetā Saimnieciskās tiesības pie pasniedzējas A. Timčuka
pārcelta no 05.10.2012 - 13:15 uz 11.10.2012.
Studiju daļa

1.10.2012.
Uzmanību 112 un 212 SaPK un SaPL grupu studentiem!
2.10.2012. nodarbības priekšmetos Komunikācija (1. daļa) un Ievads profesijā (1. un 2. daļa) pasniedzējas J. Abaševas slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

19.09.2012.
Uzmanību 112TDL grupas studentiem!
Nodarbība priekšmetā Angļu valoda: jurid. terminoloģija pie pasniedzējas M. Kapustes
21.09.2012. notiks atbilstoši iepriekš saskaņotajam grafikam:
12:30 – 14:45 un 14:55 – 17:15    Studiju daļa

10.09.2012.
Uzmanību 112SaPL, 112SaPK grupu studentiem!
Nodarbība priekšmetā Akadēmiskā rakstīšana pie pasniedzējas A.Ķepala
pārcelta no piektdienām 10:00 uz trešdienām 10:00.
Studiju daļa

5.09.2012.
Uzmanību 310SaPL, 310SaPK grupu studentiem!
Nodarbība priekšmetā Angļu valodas stilistika pie pasniedzējas I. Ļebedevas
pārcelta no 06.09.2012 – 13:15 uz 12.09.2012 – 13:15.
Studiju daļa