Uz pirmo lappusi LVRU


Izmaiņas nodarbību sarakstā


14.06.2012.
Uzmanību 408SaPL, 408SaPK grupu studentiem!
Ieskaite priekšmetā Latīņu valoda pie pasniedzējas O. Kiseļovas
15.06.2012 pēc vienošanās ar studentu grupu pārcelta no 15:00 uz 11:00.    Studiju daļa

12.06.2012.
Studējošo uzmanībai! Atkārtotais eksāmens
prieksmetā „Spāņu valoda” pie pasniedzējas L. Cīrules
notiks 20.06.2012. plkst. 10:00. 30. auditorijā.    Studiju daļa

7.06.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK grupu studentiem!
Eksāmens priekšmetā Konferenču tulkošana pie pasniedzējas J. Kučerovas
pārcelts no 21.06.2012 – 12:30 uz 13.06.2012 – 11:30.    Studiju daļa

7.06.2012.
Uzmanību 408SaPL, 408SaPK grupu studentiem!
Eksāmens priekšmetā Konferenču tulkošana pie pasniedzējas J. Kučerovas
pārcelts no 21.06.2012 – 14:30 uz 13.06.2012 – 10:00.    Studiju daļa

29.05.2012.
Uzmanību 309EPL grupas studentiem!
7.06.2012 nodarbība pie pasniedzējas L. Kaļiņinas pārcelta uz 31.06.2012 18:00 – 20:20.
Studiju daļa

29.05.2012.
Uzmanību 111TNL grupas studentiem!
2.06.2012 nodarbība pie pasniedzējas D. Veita pārcelts no 10:35 uz 11:30.
Studiju daļa

25.05.2012.
Uzmanību 309EDK grupas studentiem!
25.05.2012 10:00 – 12:25 nodarbība pie pasniedzējas L. Selivanovas
pārcelta uz 29.05.2012 12:30 – 14:55.    Studiju daļa

25.05.2012.
Uzmanību 309TDL grupas studentiem!
14.06.2012 nodarbība pie pasniedzējas A. Ozoliņas
pārcelta uz 7.06.2012 12:30.    Studiju daļa

25.05.2012.
Uzmanību 210TPL, 410TNkL grupu studentiem!
16.06.2012 nodarbība pie pasniedzējas A. Ozoliņas
pārcelta uz 9.06.2012 15:45.    Studiju daļa

22.05.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK grupu studentiem!
1.06.2012 pie pasniedzējas J. Kučerovas Sinhronā tulkošana
10:00 – 13:00 notiks nodarbība un 13:00-14:30 eksāmens.    Studiju daļa

22.05.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK grupu studentiem!
7.06.2012 pie pasniedzējas J. Kučerovas
10:00 – 13:00 notiks nodarbība Konferenču tulkošana.    Studiju daļa

22.05.2012.
Uzmanību 408SaPL, 408SaPK grupu studentiem!
7.06.2012 pie pasniedzējas J. Kučerovas
13:05 – 16:05 notiks nodarbība Konferenču tulkošana.    Studiju daļa

18.05.2012.
Uzmanību 309EPL grupas studentiem!
23.05.2012 18:00 – 20:20 notiek lekcija "Uznņēmējdarbības planošana"
pie pasniedzējas G. Kozakas!    Studiju daļa

18.05.2012.
Uzmanību 309EDK un 309EPK grupu studentiem!
24.05.2012 18:00 – 20:20 notiek lekcija "Uznņēmējdarbības planošana" un prakse "Specializācija" pie pasniedzējas G. Kozakas!    Studiju daļa

17.05.2012.
Uzmanību 210SaPL, 210SaPK grupu studentiem!
24.05.2012 ieskaite pie pasn. I. Ļebedevas sāksies velāk, 13:45.
Studiju daļa

15.05.2012.
Uzmanību 111TDL, 210TDL, 309TDL grupu studentiem!
16.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas A.Ozoliņas pārceltas uz 21.05.2012. 14:40.
Studiju daļa

15.05.2012.
Uzmanību 111TPL grupas studentiem!
16.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas A.Ozoliņas pārceltas uz 22.05.2012. 18:00.
Studiju daļa

7.05.2012.
Uzmanību 309TDL grupas studentiem!
Nodarbība „Mantojuma tiesības” pie pasniedzējas I.Kudeikinas pārcelta
no 11.05.2012 18:00 uz 21.05.2012 18:00    Studiju daļa