Uz pirmo lappusi LVRU


Bibliotēka

Augstskolas bibliotēkas fonds tiek veidots atbilstoši mācību un zinātniskā darba virzieniem un nodrošina studiju programmas. Bibliotēkas fondā ir 20 000 grāmatu.

Fonds sistematizēts atbilstoši UDK klasifikācijai.

90% no fondā esošajām grāmatām ir mācību literatūra: mācību grāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, kā arī periodiskie izdevumi, normatīvie dokumenti, zinātniskās grāmatas.

 

Atrast vajadzīgu grāmatu Jums palīdzēs alfabētiskais un sistematiskais katalogs.
Elektroniskais katalogs satur informāciju par iespieddarbiem, kas izdotai 1992. – 2005. gadā.


Bibliotēkā ir lokālais datoru tīkls, kā arī Internet pieslēgums.

Lasītājiem tiek piedāvāti sekojoši informācijas pakalpojumi:
– elektroniskā kataloga izmantošana,
– CD-ROM izmantošana,
– bibliogrāfisko datu bazu izmantošana Internet,
– datu bāzes “Normatīvo Aktu Informācijas Sistēma – NAIS” izmantošana,
– kopiju izgatavošana.

Fondā arī pārstāvēta daiļliteratūra, literatūrzinātnes un mākslas grāmatas, literatūra sociālajās zinātnēs.
Darba laiks:

Pirmdienās:brīvdiena
Otrdienās:10:30 – 18:30
Trešdienās:10:30 – 18:30
Ceturtdienās:10:30 – 18:30
Piektdienās:10:30 – 18:30
Sestdienās:10:00 – 15:00


Informatīvas datu bāzes