Uz pirmo lappusi LVRU


Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”
Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008

Bezdelīgu 12, Rīga, LV-1048, Latvija
67461001