LVRU

Ieeja tikai STA studējošiem
Personas kods
-
Parole

  

Izmaiņas nodarbību sarakstā


11.04.2013.
Uzmanību 112MTNLs, 113MTNL grupu studentiem!
20.04.2013. studiju sarakstā ir izmaiņas:
• ieskaite "Administratīvo tiesību aktuālās problēmas" notiks plkst. 14:35;
• lekcija Komerctiesību aktuālās problēmas notiks plkst. 16:10.
  Studiju daļa

8.04.2013.
Uzmanību 409SaPL grupas studentiem!
27.maijā plkst. 13:15-15:40 notiks lekcija Studentu pētnieciskajā darbā.
Studiju daļa

3.04.2013. 

112MTNLs
113MTNL
6. aprīlī eksāmens ES sociālajās tiesībās (pasn.Dzintars Veits)
notiks plkst. 13:00-14:30,
6. aprīlī lekcija Administratīvo tiesību aktuālajās problēmās (lekt. Andris Ulpis)
notiks plkst. 9:00-12:05.

2.04.2013. 

211EPK Priekšmetā „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana”:
1) 17. aprīlī ieplānotā lekcija notiks 16. aprīlī;
2) 24. aprīlī ieplānotā lekcija notiks 23. aprīlī.

310EPK Priekšmetā „Uzņēmējdarbības plānošana”:
1) 20. martā ieplānotā darbu analīze notiks 14.maijā;
2) 16. aprīlī ieplānotā lekcija notiks 9. aprīlī.

28.03.2013.
Uzmanību 310TNL, 409TNL, 312TPkLs grupu studentiem!
6.aprīlī plkst. 16:10-18:30 ieplānota konsultācija Muitas tiesībās,
eksāmens notiks 13.aprīlī plkst. 9:00-11:20.
Studiju daļa

28.03.2013.
Uzmanību 310TPsL grupas studentiem!
Eksāmens priekšmetā „Dzelzceļa un autopārvadājumu tiesiskais nodrošinājums” notiks 6.aprīlī plkst. 11:20-13:00, pirms eksāmena notiks konsultācija plkst. 10:35-11:20, pasniedzēju Maritu Oliņu aizvietos Astrīda Ozoliņa.
Studiju daļa

26.03.2013.
Uzmanību 310TNL, 409TNL, 312TPkLs grupu studentiem!
6.aprīlī pirms eksāmena priekšmetā „Dzelzceļa un autopārvadājumu tiesiskais nodrošinājums” notiks konsultācija 10:35-11:20; eksāmens notiks 11:20-13:00, pasniedzēju Maritu Oliņu aizvietos Astrīda Ozoliņa.
Studiju daļa

15.03.2013.
Uzmanību 310SaPL, 310SaPK grupu studentiem!
19. martā nodarbība priekšmetā Sinhronā tulkošana pasniedzējas J. Kučerovas
slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

11.03.2013.
Uzmanību 310SaPL un 310SaPK grupu studentiem!
12. martā nodarbība priekšmetā Sinhronā tulkošana pasniedzējas J. Kučerovas
slimības dēļ nenotiks.
Studiju daļa

8.03.2013. 

SaPL 21. marta lekcija Profesionālajā ētikā tika pārcelta uz 14. martu.

5.03.2013. 

409SaPL 4. martā ir atcelta lekcija priekšmetā "Pētnieciskais darbs"; 15. aprīlī darbu analīzes vietā notiks lekcija, un analīze notiks 29. aprīlī plkst. 10:45-12:25.

  18. martā ir atcelta lekcija priekšmetā "Kvalifikācijas darbs" un notiks 13. maijā.

4.03.2013. 

112ENL Darbu analīze priekšmetā „Makroekonomika”, pasn. S.Savina, pārcelta
no 16.03. plkst. 13:00-14:30 uz 27.04. plkst. 16:10-17:40.

112ENL
211ENL
16.03. darbu analīze priekšmetā „Mārketings un tā vadīšana” / „Mārketings”,
pasn. V.Lappo, pārcelta no plkst. 14:35-16:05 uz plkst. 13:00-14:30.

  Lekcija priekšmetā „Mārketinga prakse”, pārcelta no 20.04. uz 23.03.
plkst. 16:10-17:40; pasniedzējas L.Seļivanovas vietā būs V.Lappo.

  18.05. priekšmetā „Mārketinga prakse” pasniedzējas L.Seļivanovas vietā
būs V.Lappo.

  08.06. ieskaitē priekšmetā „Mārketinga prakse” pasniedzējas
L.Seļivanovas vietā būs V.Lappo.

211ENL 16.03. darbu analīze priekšmetā „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana”,
pasn. G.Kozaka, pārcelta no plkst. 13:00-14:30 uz plkst. 14:35-16:05.

  20.04. plkst. 16:10-17:40 notiks 3.pd analīze priekšmetā
„Uzņēmējdarbības resursu organizēšana”, pasn. G.Kozaka.

310ENL
409ENL
Darbu analīze priekšmetā „E-komercija”, pasn. J.Bisenieks, pārcelta
no 2.03. uz 27.04. plkst. 10:35-12:05.

  Ieskaite priekšmetā „E-komercija”, pasn. J.Bisenieks, pārcelta
no 16.03. uz 27.04. plkst. 13:00-14:30.

  16.03. Lekcija piekšmetā „Inovācijas un investīcijas ekonomikā”, pasn. S.Savina,
no plkst. 14:35 līdz 17:40 pārcelta uz plkst. 13:00-16:05.

14.02.2013.
Uzmanību 310SaPK un 310SaPL grupu studentiem!
Lekcija priekšmetā "Konsekutīvā tulkošana" tika pārnesta no 21. februāra uz 18. februāri, pasniedzējas slimības dēļ.
Studiju daļa

8.02.2013.
Uzmanību 310ENL, 409ENL grupu studentiem!
  • eksāmens priekšmetā "Inovācijas un investīcijas" (doc. Svetlana Savina) tika pārnests no 23.marta uz 27. aprīli;
  • 23. martā notiks darbu analīze;
  • ieskaite priekšmetā "Kvalitātes vadības sistēmas" (doc. Svetlana Savina) tika pārnesta no 20. aprīļa uz 11. maiju;
  • 20. aprīlī notiks darbu analīze.
Studiju daļa

7.02.2013.
Uzmanību 310ENL un 409ENL grupu studentiem!
Lekcija priekšmetā "E-komercija" tika pārnesta no 16. uz 9. februāri plkst. 9.00-12.05, līdz ar to 9. februārī lekcija priekšmetā "Inovācijas un investīcijas ekonomikā" tika atcelta.
Studiju daļa

6.02.2013.
Uzmanību 310ENL un 409ENL grupu studentiem!
Studiju sarakstā 9.februārī un 11. maijā ir izmaiņas.
Studiju daļa

5.02.2013.
Uzmanību 310ENL un 409ENL grupu studentiem!
23.martā eksāmens Inovācijās un investīcijās, nevis darbu analīze,
20. aprīlī ieskaite Kvalitātes vadības sistēmās, nevis darbu analīze.
Studiju daļa