LV RU EN


Uzņemšanas kārtība

Reģistrācija
Reģistrācija 1.kursā un vēlākos studiju posmos

Reģistrācija notiek Bezdelīgu ielā 12, Studiju daļas telpās 3. stāvā.

Reflektantu reģistrācijas un uzņemšanas sākas 2. jūlijā, bet ieguvušiem vidējo izglītību tekošajā gadā Latvijā – 11. jūlijā.

STA Uzņemšanas komisijas darba grafiks:
Pirmdienās:14:00. – 18:00.
Otrdienās:14:00. – 18:00.
Trešdienās:10:00. – 16:00.
Ceturtdienās:14:00. – 18:00.
Piektdienās:10:00. – 16:00.
Sestdienā, 21.07.; 18.08.:10:00. – 14:00.

Konsultācijas par uzņemšanu pa tālr. 67461281, 67463160.
E-mail: eo@sta-edu.lv

Get the Flash Player to see this player.

Uzņemšanas
noteikumi
2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura programmās
Uzņemšanas
nosacījumi
 • Vidējā izglītība
 • Divus no trim sertifikātiem par centralizēto eksāmenu kārtošanu:
  – Tiesību zinātnes – latviešu valodā, svešvalodā vai informātikā;
  – Ekonomika – latviešu valodā, matemātikā vai svešvalodā;
  – Tulks-tulkotājs – latviešu valodā, svešvalodā vai informātikā.
 • Sertifikāti par centralizēto eksāmenu kārtošanu nav nepieciešami personām:
  – kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam;
  – kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs;
  – kuras oficiāli atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem.

Dokumenti
 • pieteikums (uz STA veidlapas):   ielādēt >>>      skatīt >>>
 • Vidējo izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumu;
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • uz iepriekšiegūtās augstākās izglītības bāzes – augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
 • Pase (ja ir mainīts uzvārds/vārds, tad apliecinošā dokumenta kopija);
 • 2 fotogrāfijas (3×4);
 • Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu Ls 20,- apmērā.
 • Maksa par starptautisko studenta karti (ISIC) Ls 5,- apmērā.
Studiju maksa
(semestrī)
 
 
Profesionālās bakalaura studiju programmās
Studiju programma Studiju forma 1.līmenis 2.līmenis
Tiesību zinātnes
(bakalaurs)
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas
396,-
342,-
450,-
390,-
Ekonomika
(bakalaurs)
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas
396,-
342,-
450,-
390,-
Tulks-tulkotājs
(bakalaurs)
Pilna laika studijas 468,- 522,-
Studiju maksas
līmeņa noteikšana
 • 1.līmenis:
  divi centralizēto eksāmenu sertifikāti ir A, B vai C līmenī vai 3 profilējošo priekšmetu atzīmju summa atestātā ir vismaz 18;

 • 2.līmenis:
  viens no centralizēto eksāmenu sertifikātiem ir zemāks par C līmeni vai 3 profilējošo priekšmetu atzīmju summa atestātā ir mazāka par 18.

Uzņemšanas
noteikumi

Profesionālā maģistrantūra

Dokumenti
 • profesionālā bakalaura diploms ar pielikumu;
 • dokuments par vidējo izglītību ar pielikumu un divi sertifikāti par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
 • pase;
 • uzvārda/vārda maiņas gadījumā – apliecinošā dokumenta kopija;
 • reģistrācijas maksa 20,- Ls apmērā.
Studiju maksa
(semestrī)
Studiju programma Studiju forma Studiju maksa
Tiesību zinātnes
(maģistrs)
Pilna laika studijas
Nepilna laika studijas
664,-
417,-

Studentu atbalsta programma Elastīga studiju maksas sistēma, kas ietver: 2012/2013 studiju maksas atlaides – bakalaura studiju programmās