Uz pirmo lappusi LV RU EN


Tiesību zinātnes – Maģistra studiju programma

Apmaksas grafiks
2008./2009.st.g. pavasara semestris
nepilna laika studijas
Apmaksājamais
2009.g. mēnesis
Maksāšanas
termiņš
Maksājuma
summa, Ls
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
21.03.09
10.04.09
10.05.09
10.06.09
10.07.09
57,5
57,5
115,0
57,5
57,5
Kopā345


Bankas rekvizīti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”
Reģ. Nr. 40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Bezdelīgu 12, Rīga, LV-1048, Latvija
67461001