Uz pirmo lappusi LV RU EN


Tulks – tulkotājs – 42222

Studiju apmaksas kārtība 2008./2009. st.g., 1.kurss

PILNA LAIKA STUDIJAS, studiju ilgums 4,5 gadi

 

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūn

Jūl

Aug

GADĀ

Semestrī

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

6

7

8

 

Dienas nodaļa

1.līmenis

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

156,00Ls

 

 

 

936

468

2.līmenis

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

174,00Ls

 

 

 

1044

522


Dokumentu iesniegšana līdz 05.08.2008.

 

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūn

Jūl

Aug

GADĀ

Semestrī

 

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

6

7

8

 

Dienas nodaļa

1.līmenis

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

39,00Ls

156,00Ls

78,00Ls

78,00Ls

117,00Ls

 

 

 

858

429

2.līmenis

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

48,00Ls

174,00Ls

87,00Ls

87,00Ls

135,00Ls

 

 

 

966

483


Bonusi:
• -15% par aktīvu darbu studentu pašpārvaldē (no 01.09.2008)
• studentiem teicamniekiem (pēc iepriekšējā studiju gada rezultātiem)
tiek piešķirta viena gada stipendija Ls 400 apjomā, ja vidēja atzīme nav mazāka par 9,0 (no 01.09.2008)


Bankas rekvizīti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”
Reģ. Nr. 40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Bezdelīgu 12, Rīga, LV-1048, Latvija
67461001