LV RU EN


Sociālo tehnoloģiju augstskola savā 21. darbības gadā!

Sociālo Tehnoloģiju augstskola (STA) ir dibināta 1991. gadā un ir pirmā nevalstiskā augstākā mācību iestāde Latvijas Republikā.

Kopš 2006. gada STA ir veiksmīgi izgājusi starptautisko sertifikāciju un kļuvusi par pasaulē lielākās izglītības biedrības International Education Society (IES) locekli.

STA ir piešķirts tādas augstākās mācību iestādes statuss, kura ilgstošu laiku uzrāda labus rezultātus speciālistu sagatavošanā. Tas STA absolventiem dod priekšrocības iekārtojoties darbā un turpinot izglītību ārzemēs.

STA ir augstskola, kurā var iegūt:

 • 4 – 5 gadu laikā – 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un bakalaura grādu;
 • un vēl 1,5 – 2 gadu laikā – maģistra grādu.

Specializācija studiju programmās:

 • Uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, apdrošināšanas pakalpojumu ekonomika;
 • Profesionālā tulkošana (angļu/spāņu/vācu valodas) biznesā jomā un jurisprudencē;
 • Transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums, mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums;
 • Privāttiesības.

STA piedāvā kvalitatīvu izglītību par pieņemamām cenām. Augstskolā darbojas:

 • divi studiju apmaksas līmeņi – bakalaura studiju programmās;
 • studiju apmaksa pa mēnešiem (bez paaugstinājuma procentiem) – bakalaura un maģistra studiju programmās;
 • apjomīga studiju maksas atlaižu programma – bakalaura studiju programmās;
 • studiju maksas atlaides teicamniekiem, bāreņiem, invalīdiem – bakalaura studiju programmās.

Nāc un studē ar jebkuriem centralizētā eksāmena sertifikātiem! Nav svarīgi, ko tu zini šodien un kā tu mācījies skolā, svarīgi, ko tu zināsi absolvējot STA.

STA – teicams sākums tavai karjerai!


 

2012/2013 studiju maksas atlaides

 1. Vispārīgie noteikumi

 2. 1.1. Šie noteikumi izstrādāti tikai 2012./13. studiju gadam, stājas spēkā no 2012. gada 1. maija un atteicas tikai uz 2012. gada reflektantiem, kas uzsāk studijas STA līdz 2012.gada 1. septembrim bakalaura studiju programmās;

  1.2. Vienai personai ir tiesības izmantot tikai vienu atlaides veidu;

  1.3. Atlaides summa nedrīkst pārsniegt 40% no kārtējā gada studiju maksas 2. apmaksas līmeņa (izņemot punkts Nr. 1-4);

  1.4. Atlaides piešķir tikai studentiem bez akadēmiskiem un finansiāliem parādiem.

 3. Atlaižu piemērošana

Atlaides veids

Kam atlaide piemērojama

Atl. apjoms

Atlaides priekšmets

Nosacījumi

1.

„STA budžeta vieta – teicamnieks”

Vidusskolas 2012.gada  absolventiem

100%

Studiju maksas samazinājums rudens semestrī 2012./2013. s. g.

Atestātā vidējā atzīme – 9,5  

2.

„STA budžeta
vieta – Sports-1”

Olimpisko spēļu dalībniekiem

100%

Studiju maksas samazinājums rudens semestrī 2012./2013. s. g.

Dokuments par piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs 

3.

„STA budžeta
vieta – Sports-2”

Latvijas valsts izlases sportistiem

50%

Studiju maksas samazinājums rudens semestrī 2012./2013. s. g.

Dokuments par piedalīšanos LR izlasē kādā no sporta veidiem

4.

„Ģimenes atlaide"

Vienam no ģimenes locekļiem
(1. pakāpes radniecība) 

50%

Studiju maksas
 samazinājums
otram  ģimenes
loceklim.

Sākot no 2. semestra abu ģimenes
locekļu
sekmīgu studiju laikā STA

5.

„Korporatīvā
atlaide-1”

Bērnam (dēlam vai meitai), ja viens no vecākiem absolvēja STA

80.00 Ls

Studiju maksas
samazinājums

Vienam semestrim

6.

„Korporatīvā
atlaide-2”

Bērnam (dēlam vai meitai), ja abi vecāki absolvēja STA

150 Ls

Studiju maksas
samazinājums

Vienam semestrim

7.

„Korporatīvā
atlaide-3”

Par ieguldījumu STA popularizēšanā

40,00 Ls

Vienreizēja atlaide pirmajam studiju gadam

 

8.

„Korporatīvā
atlaide-4”

Policijas Akadēmijas bijušajiem studentiem, kas uzsāk studijas STA līdz 2012.g. 31.decembrim

56-66 Ls

Studiju maksas samazinājums
2012./13. studiju gadam

Sākot ar 2. semestri

9.

„Koledžas absolvents-2012”

2012.g. koledžas absolventiem, kuri līdz 2012.  g.  1.augustam (vasaras izlaidums) un
 1. novembrim (rudens izlaidums) reģistrējušies studijām STA 

230.0 Ls

Vienreizēja atlaide pirmajam studiju gadam

Pirmajā

semestrī

10.

„Sociāla atlaide”

Invalidiem un maznodrošinātiem

Līdz 66 Ls

Studiju maksas samazinājums
2012./13. studiju gadam

Pēc individuālā iesnieguma ar direktora rīkojuma

11.

„Profesionāls-1”

Policijas un muitas darbiniekiem, robežsargiem

56-66 Ls

 

Sākot ar 2. semestri

12.

„Profesionāls-2”

Valsts iestādes ierēdnim

56-66 Ls

 

Sākot ar 2. semestri