Uz pirmo lappusi LV RU EN


Arhīvs, 2012.

15.05.2012.
Uzmanību 111TDL, 210TDL, 309TDL grupu studentiem!
16.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas A.Ozoliņas pārceltas uz 21.05.2012. 14:40.
Studiju daļa
15.05.2012.
Uzmanību 111TPL grupas studentiem!
16.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas A.Ozoliņas pārceltas uz 22.05.2012. 18:00.
Studiju daļa
9.05.2012.
Uzmanību 111SaPL, 111SaPK, 210SaPL, 210SaPK grupu studentiem!
10.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas I. Ļebedevas nenotiks.
Studiju daļa
9.05.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK, 408SaPL, 408SaPK grupu studentiem!
10.05.2012 un 11.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas J. Kučerovas nenotiks.
Studiju daļa
8.05.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem
notiks 11.05.2012. un 12.05.2012. Tiesību zinātņu katedrā.    
Studentu saraksti: >>>
Sludinājums no 8.05.2012. 8.05.2012.
Uzmanību 309EDK un 309EPK grupu studentiem!
09.05.2012 18:00 pie pasniedzējas S. Savinas notiks lekcija, nevis p.d. analīze.
16.05.2012 notiks p.d. analīze, nevis lekcija.    Studiju daļa
7.05.2012.
Uzmanību SaPL309 un 309SaPK grupu studentiem!
07.05.2012 un 08.05.2012 nodarbības pie pasniedzējas I. Ļebedevas nenotiks.
Studiju daļa
7.05.2012.
Uzmanību 309TDL grupas studentiem!
Nodarbība „Mantojuma tiesības” pie pasniedzējas I.Kudeikinas pārcelta
no 11.05.2012 18:00 uz 21.05.2012 18:00    Studiju daļa
Sludinājums no 7.05.2012. 7.05.2012.
Uzmanību! Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana
„Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem notiks 12.05.2012. 30. auditorijā plkst. 10:00.    Studiju daļa
Informācija par atvērto durvju dienu 3.05.2012.
Sestdien, 12. maijā, plkst. 15:00
Sociālo tehnoloģiju augstskolā notiks Informācijas diena

Uzzināt vairāk >>>
Sludinājums no 25.04.2012. 25.04.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas
408ENL un 408ENK grupu studentiem notiks 02.06.2012. 41. auditorijā plkst. 10:00.
Studiju daļa
Sludinājums no 16.04.2012. 16.04.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem, kuriem bakalaura darba aizstāvēšana paredzēta 2012. gada jūnijā, notiks 02.05.2012. 38. auditorijā plkst. 16:00.    Studiju daļa
Informācija par atvērto durvju dienu 11.04.2012.
Sestdien, 14. aprīlī, plkst. 15:00
Sociālo tehnoloģiju augstskolā notiks Informācijas diena

Uzzināt vairāk >>>
22.03.2012.
Uzmanību STA absolventiem – 2011/2012!
Izlaidums notiks 31. martā (sestdienā), plkst. 14:00
STA ēkā (Bezdelīgu iela 12), 4. stavā, 38. aud.
21.03.2012.
Uzmanību 408TPL grupas studentiem!
Lekcija priekšmetā „Finanšu un nodokļu tiesības. Banku tiesības” pārcelta no 22.03.2012. uz 29.03.2012.
Studiju daļa
19.03.2012.
Uzmanību studentiem!
Konsultācija pie pasn. M. Oliņas notiks 24. martā, plkst. 9:00, 23. auditorijā.
Studiju daļa
15.03.2012.
Uzmanību 111SaPL, 111SaPK, 210SaPL, 210SaPK grupu studentiem!
Ieskaite priekšmēta „Akadēmiskā rakstišana 3. daļa” pārcelta no 28.03.2012. uz 27.03.2012. plkst.11:30-13:00, 29. auditorijā.     Studiju daļa
15.03.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK grupu studentiem!
Lekcija priekšmeta „Konsekutīva tulkošana” pārcelta no 14.03.2012. uz 19.03.2012. plkst. 15:15-16:45
un 21.03.2012. plkst. 12:30–14:00.     Studiju daļa
Sludinājums no 14.03.2012. 14.03.2012.
Uzmanību! Bakalaura darbu aizstāvēšana „Uzņēmejdarbības ekonomika
un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem notiks 16.03.2012.
30. auditorijā plkst. 10:00.   Studiju daļa     Studentu saraksti: >>>
12.03.2012.
Uzmanību 210SaPL, 210SaPK grupu studentiem!
13.03.2012. nodarbības pie pasn. J. Abaševas nenotiks.
Studiju daļa
10.03.2012.
Uzmanību! Diplomdarbu aizstāvēšana
„Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem notiks 16.03.2012. plkst. 10:00.
Studentu saraksti: >>>
8.03.2012.
Uzmanību 309TNL, 410TNkL, 210TPL(s) grupu studentiem!
10.03.2012. lekcijas pie pasn. A. Timčuka nenotiks.
309TNL, 410TNkL grupām: lekcija pārcelta uz 17.03.2012. plkst. 9:00-12:05.
210TPL(s) grupai: lekcija pārcelta uz 17.03.2012. plkst. 12:35-15:40.   Studiju daļa
Informācija par atvērto durvju dienu 6.03.2012.
Sestdien, 10. martā, plkst. 15:00
Sociālo tehnoloģiju augstskolā notiks Informācijas diena

Uzzināt vairāk >>>
Sludinājums no 2.03.2012. 2.03.2012.
Valsts policijas koledža ielūdz uz 2. Starptautisko zinātnisko konferenci, kura norisināsies 2012. gada 24.-25.aprīlī Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 8, Rīgā. Uzzināt vairāk >>>
Sludinājums no 2.03.2012. 2.03.2012.
Sankt-Pēterburgas pakalpojumu un ekonomikas valsts universitāte (Viborgas filiāle) ielūdz uz 10. Starptautisko zinātniski-praktisko konferenci.
Uzzināt vairāk >>>
Sludinājums no 2.03.2012. 2.03.2012.
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola ielūdz uz
3. Starptautisko zinātniski-praktisko konferenci
“Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdienu Eiropā”.   Uzzināt vairāk >>>
25.02.2012.
Uzmanību 111TDK, 210TDK grupu studentiem!
Lekcija pie pasn. R. Voronkovas pārcelta no 29.02.12. uz 09.03.12. plkst. 10:00-11:30.
Studiju daļa
25.02.2012.
Uzmanību 410TNkL, 210TPL(s) grupu studentiem!
Lekcija „Profesionālā ētikā” pārcelta no 25.02.2012.uz 03.03.2012. plkst. 9:00–10:30.
Studiju daļa
24.02.2012.
Uzmanību 309TNL, 408TNL, 410TNkL, 210TPL(s) grupu studentiem!
Patstāvīgu darbu analīze nenotiks sakarā ar pasniedzēja slimību, bet ieskaite notiks.
309TNl, 408TNL – ieskaite sākas plkst. 10:35.
410TNkL, 210TPL(s) – ieskaite sākas plkst. 12:35.    Studiju daļa
Sludinājums no 17.02.2012. 17.02.2012.
Sociālo tehnoloģiju augstskola aicina interesentus apgūt praktiskās grāmatvedības kursu 48 stundu apjomā. Nodarbības notiks no aprīļa līdz jūnijam pa 4 stundām reizi nedēļā. Kursu apmaksa – Ls 60 (vai 2×30 Ls). Nobeigumā tiek izsniegta apliecība.
22. martā plkst.17:30 notiks klausītāju sapulce 3.stāvā hallē.
Pieteikties šeit vai studiju daļā!
Sludinājums no 15.02.2012. 15.02.2012.
Uzmanību „Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem!
No 15.02.2012. līdz 17.02.2012. nodarbības pie pasn. G. Kozakas nenotiks.
Studiju daļa
Sludinājums no 13.02.2012. 13.02.2012.
STA 18.–19.05.2012. organizē Starptautisko zinātniski praktisko konferenci
„Moderno tiesību attīstības teorētiskās un praktiskās problēmas”
Programma >>>
Sludinājums no 8.02.2012. 8.02.2012.
Uzmanību „Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem!
No 08.02.2012. līdz 10.02.2012. nodarbības pie pasn. G. Kozakas nenotiks
Studiju daļa
7.02.2012.
Uzmanību! Bakalaura darba aizstāvēšana „Tulks-Tulkotājs”
studiju programmas studentiem notiks 22.02.2012. 31. auditorijā plkst. 10:00.
Studiju daļa
Sludinājums no 7.02.2012. 7.02.2012.
Uzmanību! Bakalaura darbu priekšaiztāvēšana
„Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem, kuriem bakalaura darba aizstāvēšana paredzēta 2012. gada martā, notiks 11.02.2012. 30. auditorijā plkst. 13:00.    Studiju daļa
2.02.2012.
Uzmanību 111SaPK, 210SaPK grupu studentiem!
03.02.2012. nodarbības priekšmetā “Mūsdienu krievu valodas terminoloģijas un stilistikas problēmas 1. daļa” nenotiks.
Studiju daļa
1.02.2012.
Studējošo uzmanībai! Lūdzam Jūs no 09.02.2012. – 28.02.2012.g. studiju daļā saņemt savus ziemas sesijas rezultātus.
Ar cieņu,
STA studiju daļa
1.02.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem
notiks 11.02.2012. Tiesību zinātņu katedrā plkst. 10:00.    
Studentu saraksti: >>>
1.02.2012.
Uzmanību studentiem!
Pasn. J. Rutkovska pieņems parādus 04.02.2012. plkst. 12:35. (33. auditorijā).
Studiju daļa
Sludinājums no 31.01.2012. 31.01.2012.
Uzmanību 111EPK, 210EPK grupu studentiem!
31.01.2012. nodarbības priekšmetā “Datoru tehnoloģijas pamati”
nenotiks.
Sludinājums no 27.01.2012. 27.01.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Uzņēmejdarbības ekonomika un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem, kuriem bakalaura darba aizstāvēšana paredzēta 2012. gada martā, notiks 31.01.2012. 31. auditorijā plkst. 16:00.    Studiju daļa
23.01.2012.
Uzmanību STA absolventiem – 2011/2012!
Izlaidums notiks 28.janvārī plkst. 15:00.
konferenču zālē Maskavas namā (adrese: Marijas ielā 7).
Sludinājums no 19.01.2012. 19.01.2012.
Uzmanību! Bakalaura darbu aizstāvēšana „Uzņēmejdarbības ekonomika
un administratīvais darbs” studiju programmas studentiem notiks 20.01.2012.
31. auditorijā plkst. 10:00.   Studiju daļa     Studentu saraksti: >>>
17.01.2012.
Uzmanību studiju programmas „Tulks-tulkotājs” studentiem!
Visi pārbaudījumi pārceļas no 27.janvāra uz citiem datumiem nākamajā kārtībā:
111SaPL, 210SaPL Dzimtas valodas stilistika – ieskaite – 19.01.2012. plkst.13:45.
111SaPK, 210SaPK Dzimtas valodas stilistika – ieskaite – 26.01.2012. plkst.12:00.
408SaPL, 408SaPK Frazeoloģija – ieskaite – 26.01.2012. plkst.10:00.   Studiju daļa
12.01.2012.
Uzmanību 309TDL, 408TDL grupu studentiem!
25.01.2012. plkst.18:00 notiks eksāmena pārkārtošana Starptautiskajās publiskajās tiesībās. 9. auditorijā.
Studiju daļa
Sludinājums no 11.01.2012. 11.01.2012.
Uzmanību 111EPK, 210EPK grupu studentiem!
Ieskaite priekšmetā “Tiesību pamati” ir pārcelta no 27.janvāri uz 25.janvāri plkst. 18:00-19:30.
Studiju daļa
7.01.2012.
Uzmanību! Diplomdarbu aizstāvēšana
„Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem un maģistrantiem
notiks 13.01.2012. plkst. 10:00.     Studentu saraksti: >>>
6.01.2012.
Uzmanību 309SaPL, 309SaPK, 408SaPL, 408SaPK grupu studentiem!
09.01.2012. nodarbības pie pasn. V. Kazanovskas nenotiks.
Lekcija pārcelta uz 11.01.2012. plkst. 10:30–12:00.
11.01.2012. Lekcija priekšmētā „Akadēmiskā rakstīšana” (309SaPL, 309SaPK) notiks plkst. 12:00–13:30.
No 16.01.2012. ieskaite „Prezentācijas prasme” pārcelta uz 25.01.2012. plkst. 17:00–18:30.
25.01.2012. eksāmens priekšmētā „Akadēmiskā rakstīšana” (309SaPL, 309SaPK) notiks plkst. 15:30–17:00.
Studiju daļa
5.01.2012.
Uzmanību! Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
„Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem
notiks 07.01.2012. Tiesību zinātņu katedrā plkst. 9:00.    
Studentu saraksti: >>>
Jaunumu arhīvs Arhīvs, 2012. >>>
Arhīvs, 2011. >>>
Arhīvs, 2010. >>>
Arhīvs, 2009. >>>
Arhīvs, 2008. >>>
Arhīvs, 2007. >>>
Arhīvs, 2006. >>>