Uz pirmo lappusi LV RU EN


Sociālo tehnoloģiju augstskola savā 20. darbības gadā!

Sociālo Tehnoloģiju augstskola (STA) ir dibināta 1991. gadā un ir pirmā nevalstiskā augstākā mācību iestāde Latvijas Republikā.

Kopš 2006. gada STA ir veiksmīgi izgājusi starptautisko sertifikāciju un kļuvusi par pasaulē lielākās izglītības biedrības International Education Society (IES) locekli.

STA ir piešķirts tādas augstākās mācību iestādes statuss, kura ilgstošu laiku uzrāda labus rezultātus speciālistu sagatavošanā. Tas STA absolventiem dod priekšrocības iekārtojoties darbā un turpinot izglītību ārzemēs.

STA ir augstskola, kurā var iegūt:

 • 4 – 5 gadu laikā – 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un bakalaura grādu;
 • un vēl 1,5 – 2 gadu laikā – maģistra grādu.

Specializācija studiju programmās:

 • Uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, apdrošināšanas pakalpojumu ekonomika;
 • Profesionālā tulkošana (angļu/spāņu/vācu valodas) biznesā jomā un jurisprudencē;
 • Transporta pakalpojumu tiesiskais nodrošinājums, mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums;
 • Privāttiesības.

STA piedāvā kvalitatīvu izglītību par pieņemamām cenām. Augstskolā darbojas:

 • divi studiju apmaksas līmeņi;
 • studiju apmaksa pa mēnešiem (bez paaugstinājuma procentiem);
 • apjomīga studiju maksas atlaižu programma saistībā ar STA 20. jubilejas gadu;
 • studiju maksas atlaides teicamniekiem, bāreņiem, invalīdiem.

Nāc un studē ar jebkuriem centralizētā eksāmena sertifikātiem! Nav svarīgi, ko tu zini šodien un kā tu mācījies skolā, svarīgi, ko tu zināsi absolvējot STA.

STA – teicams sākums tavai karjerai!


20.jubilejas gada studiju maksas atlaides

 1. Vispārīgie noteikumi

 2. 1.1. Šie noteikumi izstrādāti tikai 2011./2012. studiju gadam, stājas spēkā no 2011.gada 20. marta un atteicas tikai uz 2011.gada reflektantiem, kas uzsāk studijas STA līdz 2011.gada 5. septembrim;

  1.2. Vienai personai ir tiesības izmantot tikai vienu atlaides veidu;

  1.3. Atlaides summa nedrīkst pārsniegt 40% (izņemot punkts Nr. 4) no studiju maksas kārtējam studiju gadam;

  1.4. Atlaides summa tiek noteikta, izejot no 2. apmaksas līmeņa;

  1.5. Atlaides ir piemērojamas tikai studentiem bez akadēmiskiem un finansiāliem parādiem.

 3. Atlaižu piemērošana
Nr Atlaides veids Kam atlaide piemērojama Atl. apjoms Atlaides priekšmets Nosacījumi
 1 „Vietu
rezervēšana”
Vidusskolas 2011.gada absolventiem, kuri laikā no 2011.g. 20. marta līdz 20. jūnijam rezervēs vietu studijām STA 1.kursā un līdz 29.jūlijam parakstīs studiju līgumu 200 Ls 1.līm.
100 Ls 2.līm.
Studiju maksassamazinājums vienā no studiju gadiem (pēc izlozes) Tikai pirmajiem 200 reflektantiem
 2 „STA 2011.g.
pirmkursnieks”
STA reflektantiem, kuri iestājas STA 1. kursā līdz 2011.g. 5. augustam 56-66 Ls Studiju maksas samazinājums 2011./12. studiju gadam Līdz 05.08.11. jābūt noslēgtam studiju līgumam
 3 „Ģimenes
atlaide - 1"
Vienam no ģimenes locekļiem (vīram vai sievai) 390 Ls Studiju maksas samazinājums 1 no ģimenes (pēc izlozes) Vienam studiju gadam, ja abi studē STA no 2011. gada
 4 „Ģimenes
atlaide - 2"
Vienam no 1991. gadā laulātiem (vīram vai sievai) 780 – 900 Ls Studiju maksas atbrīvojums 1 studējošam no ģimenes Vienam studiju gadam, ja abi studē STA
 5 „Korporatīvā
atlaide - 1”
Bērnam (dēlam vai meitai), ja viens no vecākiem absolvēja STA 80 Ls Studiju maksassamazinājums (pēc izlozes) Vienam semestrim
 6 „Korporatīvā
atlaide - 2”
Bērnam (dēlam vai meitai), ja abi vecāki absolvēja STA 150 Ls Studiju maksassamazinājums (pēc izlozes) Vienam semestrim
 7 „20 gadu
jubileja-1”
Visiem, kas uzsāk studijas STA līdz 2011.g. 5.septembrim 20 Ls Vienreizēja atlaide pirmajam studiju gadam  
 8 „20 gadu
jubileja-2”
2011./2012. g. koledžas absolventiem, kuri līdz 2011. 1.novembrim reģistrējušies studijām STA 40 Ls Vienreizēja atlaide pirmajam studiju gadam  
 9 „20.gadu
jubileja-3”
Policijas Akadēmijas bijušiem studentiem, kas uzsāk studijas STA līdz 2011.g.31.decembrim 56-66 Ls Studiju maksas samazinājums 2011./2012. studiju gadam  
10 „Laimīgais
jubilārs”
Studējošam, kuram 2011. g. septembrī aprit 20 gadu 56 Ls Studiju maksas samazinājums 2011./2012. studiju gadam  
11 „Profesionāls-1” Policijas, muitas darbiniekiem, robežsargiem 56-66 Ls   Sākot ar 2. semestri
12 „Profesionāls-2” Valsts iestādes ierēdnim 56-66 Ls   Sākot ar 2. semestri