Uz pirmo lappusi LV RU EN


Referātu konkursa noteikumi

1. Prasības referāta saturam.

Referātā ir nepieciešams izskatīt šādus jautājumus:
 1. Ko iekļauj sevī jēdziens – valsts ekonomika?
 2. Kas, Jūsuprāt, izraisīja ekonomiskās problēmas Latvijā?
 3. Kā var uzlabot situāciju valstī?
 4. Kā ekonomiskā situācija skar Latvijas iedzīvotājus?
 5. Kā Jūs izjūtat situācijas pārmaiņas valstī?

2. Informācijas Avoti, kas izmantojami referāta rakstīšanas laikā.

Referāta rakstīšanas laikā konkursa dalībnieki var izmantot:
 1. Mācību un ekonomisku literatūru.
 2. Normatīvas aktus (Likumi, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi).
 3. Periodisko literatūru (avīzes un žurnālus).
 4. Statistiskos pārskatus.
 5. Interneta resursus.

3. Referāta struktūra

 1. Titullapa: Apskatīt paraugu >>>      Ielādēt paraugu >>>
 2. Darba saturs.
 3. Ievads.
 4. Pamata daļa (var sastāvēt no vairākām nodaļām – pēc autora ieskata).
 5. Nobeigums (referāta nobeigumā konkursants noformulē no darba izrietošus secinājumus un izsaka priekšlikumus).

4. Noformēšanas prasības

Referāta apjoms ir 5-10 lapas, A-4 formāts, burtu lielums 14., fonts – Times New Roman, starprindu intervāls 1,5.
Lapas iestatījumi: kreisā mala 3 cm., augšēja, apakšēja, labā – 2 сm. Referāta valoda – latviešu vai krievu valoda.
Konkursa dalībniekiem ir jāsagatavo īsa uzruna par referāta tematu.

5. Izpildīšanas termiņš

Referātu ir nepieciešams iesniegt līdz 2009. gada 20. martam elektroniskā veidā uz STA elektronisko adresi: sta@sta-edu.lv.