Uz pirmo lappusi LV RU EN


Arhīvs, 2008.

15.12.2008.
UZMANĪBU 4TVK-9, 4TVL-9, 5TNkL-9, 5TNkL1,2,3,4-9 GRUPU STUDENTIEM!
Diplomdarbu aizstāvēšana “Tiesību zinātņu” studiju programmas studentiem
notiks 18.-19. decembrī. Datumu un laiku sk. sarakstā >>>
Sludinājums no 8.12.2008. 8.12.2008.
UZMANĪBU 1EPK, 2EPK GRUPAS STUDENTIEM!
9.12.2008. nodarbības nenotiks.
Mācību daļa
Sludinājums no 6.12.2008. 6.12.2008.
UZMANĪBU EKONOMIKAS PROGRAMMAS
5ENnL, 5ENnK, 4EVpL UN 4EVpL-10 GRUPU STUDENTIEM!

Piektdien, 12. decembrī, plkst. 18:00, 18. auditorijā (4. stāvā) notiks sapulce,
veltīta jūsu nākamo diplomdarbu aizstāvēšanai un parādu kārtošanai!
Minēto grupu studentiem ierašanās obligāta! Ja attaisnojošu iemeslu dēļ nevarat atnākt norādītajā datumā un laikā, lūdzu, sazinieties ar Ekonomikas katedras vadītāju Svetlanu Polovko pa tālr. 25944741!!!
Sludinājums no 6.12.2008. 6.12.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Atgādinām, ka otrdien, 9. decembrī, plkst. 18:00, 18 auditorijā (4. stāvā)
notiks STA Grupu vecāko sapulce visu grupu studentiem.
Pārstāvjiem no katras grupas IERAŠANĀS OBLIGĀTA!!!
Ja jūsu grupā nav grupas vecākais – jāatnāk kādam pārstāvim no grupas!
6.12.2008.
UZMANĪBU 5TVkL-10, 5TNkL2-10, 5TNL-10 GRUPU STUDENTIEM!
09.12.2008. Pirmsdiploma prakses aizstavēšana 18:00. tiesību katedrā.
Sk. sarakstus >>>
Sludinājums no 26.11.2008. 26.11.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
6.12.2008. 10:00 notiks konsultācija (parādu pieņemšana), pasn. I.Batrags.
Mācību daļa
14.11.2008.
UZMANĪBU!
17., 18., 22. novembrī – Brivdiena.

Mācību daļa
12.11.2008.
UZMANĪBU!!!
Ir pienācis tas laiks, kad mūsu augstskolas Studentu Padome ir gatava noorganizēt pirmo mūsu kopīgo pasākumu. Šonedēļ, 16.11.2008. pirmā STA “Studentu diena“.
Visi augstskolas studenti, tiekamies klubā “PULSĒ” Citadeles 2, ieeja no 20:00, atpūšamies līdz pat 1:00 naktī. Būs mūzika, spēles un lieliska laika pavadīšana kopā ar pārējiem STA studentiem   lieliska iespēja iepazīties tuvāk un iegūt jaunus draugus. Aicinām arī pasniedzējus un STA kolektīvu! Ieejas maksa 0.50 Ls.
Biļetes pie STA SP priekšsēdētāja Aigara, 29575363.
11.11.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
Tika izmainīti bankas rekvizīti. Studiju maksu var veikt uz noradīto kontu
Uzzināt vairāk >>>
Pazinojums no 10.11.2008. 10.11.2008.
UZMANĪBU EKONOMIKAS PROGRAMMAS GRUPU 5ENnK-9 UN 5ENL-9 STUDENTIEM!
Otrdien, 11. novembrī, plkst. 17:00, 18. auditorijā (4. stāvā) notiks diplomdarbu pirmsaizstāvēšana. Augstāk minēto grupu studentiem ierašanās obligāta!!!
Tiek aicināti arī citu kursu studenti, lai smeltos pieredzi un pasniedzēji,
lai novērtētu studentu uzstāšanos.
4.11.2008.
UZMANĪBU 5TNkL-9; 5TNkL1,2,3,4-9 GRUPU STUDENTIEM!
Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana un diplomdarba (melnraksta)
noformējuma pārbaude notiks tiesību katedrā. Sk. sarakstus >>>
31.10.2008.
UZMANĪBU 5TVkL-9 UN 4TVK-9 GRUPU STUDENTIEM!
6.11.2008. Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana un
diplomdarba (melnraksta) noformējuma pārbaude 18:00. tiesību katedrā.
Mācību daļa
Sludinājums no 29.10.2008. 29.10.2008.
UZMANĪBU 108ENK GRUPAS STUDENTIEM!
Ieskaite “Augstāka matemātika” pie pasniedzēja A.Tokarenko
notiks 1.11.2008. plkst. 14:30 aud.12.
Mācību daļa
Sludinājums no 24.09.2008. 24.10.2008.
UZMANĪBU 1ENK, 2ENK, 07ENkK GRUPU STUDENTIEM!
25.10.2008. 9:00 30 aud. notiks konsultācija
Uzņēmējdarbības ekonomikā, pasn. G.Kozaka.
Mācību daļa
Sludinājums no 23.09.2008. 23.09.2008.
UZMANĪBU 108ENK GRUPAS STUDENTIEM!
27.09.2008. 9:00-10:30 28 aud. notiks konsultācija matemātikā.
Mācību daļa
23.09.2008.
UZMANĪBU 2TPL GRUPAS STUDENTIEM!
24.09.2008. nodarbības nenotiks.
Mācību daļa
Sludinājums no 8.09.2008. 8.09.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Atgādinām, ka ceturtdien, 11. septembrī, plkst. 18:30, semināru telpā (4. stāvā, blakus bibliotekai) notiks STA Grupu vecāko sapulce visu grupu studentiem. Sapulcē ierašanās obligāta, jo tiks apspriesti jautājumi par Studentu Padomes darba plānu 2008/09. mācību gadam, kā arī tiks sniegta aktuālā informācija no mācību daļas pārstāvjiem.
1.09.2008.
UZMANĪBU 108TDL GRUPAS STUDENTIEM!
2.09.2008. lekcija tiesību teorija nenotiks.
Mācību daļa
1.09.2008.
UZMANĪBU 2TDL GRUPAS STUDENTIEM!
2.09.2008. lekcijas nenotiks.
Mācību daļa
Sludinājums no 25.08.2008. 25.08.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM, KURI IESTĀJAS 2008. GADĀ!
1. septembrī Maskavas namā (Mārijas ielā 7) notiks studentu sapulce:
•  pilna laika studijas – plkst.16:00,
•  nepilna laika studijas – plkst. 18:00.
Sludinājums no 4.08.2008. 4.08.2008.
CIENĪJAMIE DOCĒTĀJI!
25.augustā, plkst. 17:00 notiks pasniedzēju sapulce.
Administrācija.
Sludinājums no 4.08.2008. 4.08.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
20.08.2008. 18:30 23. aud. notiks grupu vecāko sapulce.
25.08.2008. mājas lapā tiks izvietota informācija par grupas un lekciju sarakstiem 2008./2009.st.g.
Sludinājums no 16.07.2008. 16.07.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Sakarā ar 2008. gada 2. jūlija rektora rīkojumu Nr.1-9/38 par studējošo grupu formēšanu grupu vecākajiem līdz š.g. 5. augustam (1., 4., 5. augusta no 10:30 līdz 17:00) jānodod parakstītas vienošanās administrācijai II stāvā (pa pastu vai personiski).
Mācību daļa
9.07.2008.
AKREDITĀCIJA!
Apsveicam studiju programmas „TIESĪBU ZINĀTNES” studentus un mācībspēkus ar programmas akreditāciju uz 6 gadiem.
Paldies visiem, kas ar savu aktīvu līdzdalību to veicināja.
Augstskolas rektors un administrācija
Fotoalbums >>>
3.07.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
Mācību daļas darba laiks:
Darba dienas: 10:00-16:00 līdz 14.07.2008.
No 14.07. līdz 25.08.2008. mācību daļa un katedras atvaļinājumā.
Mācību daļa
26.06.2008.
UZMANĪBU STA ABSOLVENTIEM – 2008!
Izlaidums notiks 27.06.2008.
Maskavas namā (adrese: Marijas ielā 7) plkst. 16:00
Sludinājums no 19.06.2008. 19.06.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Trešdien, 25. jūnijā, plkst. 18:00, 31.auditorijā (4.stāvā) notiks Studentu Padomes sapulce, kurā piedalīsies arī augstskolas vadība.
Tiek aicināti arī pārejie studenti, jo sapulcē tiks apspriesti jautājumi, par studiju maksu nākamajā mācību gadā, studentu sekmēm u.c. Ja ir papildus jautājumi par sapulces programmu, lūdzu, rakstiet uz Studentu Padomes e-pastu: sta.sp@inbox.lv
Sludinājums no 17.06.2008. 17.06.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
18.06.2008. pie pasn. L. Selivanovas – parādu kartošana – 17:00-18:00.
19.06.2008. pie pasn. I. Danilovas – parādu kartošana – 15:00.
Mācību daļa
Sludinājums no 12.06.2008. 12.06.2008.
UZMANĪBU EKONOMIKAS PROGRAMMAS IZLAIDUMA KURSU STUDENTIEM!
Otrdien, 17. jūnijā, plkst. 15:00, 31 auditorijā notiks diplomdarbu aizstāvēšana. Tiek aicināti arī citu kursu studenti, lai smeltos piredzi un pasniedzēji, lai novērtētu studentu uzstāšanos.
Ekonomikas katedras vadītāja S. Polovko
10.06.2008.
UZMANĪBU IZLAIDUMA KURSA TIESĪBU ZINĀTNES
STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTIEM!

Diplomdarba aizstāvēšanas saraksti: >>>
Sludinājums no 3.06.2008. 3.06.2008.
STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI-PRAKTISKA KONFERENCE
„Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”

Fotoalbums >>>      Krājums >>>      Ielādēt >>>
Sludinājums no 26.05.2008. 26.05.2008.
STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI-PRAKTISKA KONFERENCE
„Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”

Reglaments >>>
19.05.2008.
UZMANĪBU 4TVK un 4TVL GRUPAS STUDENTIEM!
24.05.2008. (sestdienā). Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana – 11:00.
Tiesību katedra
16.05.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM “KOLEDŽNIEKIEM”,
kuriem pēc individuālā plāna jākārto “Tiesību filozofija”:
pasniedzējs P.Veits būs 17.maijā, plkst. 12:00.
Mācību daļa
Sludinājums no 8.05.2008. 8.05.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Otrdien, 13. maijā, plkst. 17:30, 29.auditorijā notiks STA Grupu vecāko sapulce Pilna laika grupu studentiem.
Sestdien, 17. maijā, plkst. 12:00, notiks STA Grupu vecāko sapulce Nepilna laika grupu studentiem (vieta tiks precizēta).
Ja ir jautājumi – zvaniet pa tālr. 25944741 Svetlanai Polovko (I-VI, 17:00-20:00).
6.05.2008.
Tiek apkopoti Lietišķas spēles rezultāti,
kurā piedalījas Tiesību zinatņu programmas 1–4 kursu studenti.

Papildinformācija >>>
Sludinājums no 30.04.2008. 30.04.2008.
UZMANĪBU NEPILNA LAIKA STUDENTIEM!
10.05.2008., sakarā ar darba dienu, nodarbības nenotiks.
Sekojiet stundu saraksta izmaiņām.
Mācību daļa
Sludinājums no 22.04.2008. 22.04.2008.
CIENĪJAMIE STUDIJU PROGRAMMAS „TIESĪBU ZINĀTNES” DOCĒTĀJI!
Studiju programmas sagatavošanai akreditācijai lūdzam līdz 10.05.2008. iesniegt personāla daļā natalija@sta-edu.lv veidlapas:
      CV (tiem, kas to neizdarīja septembrī),
      piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un publikācijas 2007. gadā,
      Jūsu lasāmo studiju kursu grozījumi – līdz 15.05.2008.
19.04.2008.
UZMANĪBU 1TDL GRUPAS STUDENTIEM!
Priekšmēts „Vispārēja valstzinātne” parcēlts no 21.04.2008. uz 23.04.2008.
23.04.2008. lekcijas sākas 14:30.
Mācību daļa
15.04.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
JURISTU DIENAS SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLĀ
24.04.2008., plkst. 17:30 STA bibliotēkas telpās (4. stāvā) notiks diskusija
VAI LATVIJĀ POLITISKĀS ELITES UN VARAS KRĪZE?
Aicināti visi ieinteresēti.
15.04.2008.
UZMANĪBU 4TNkL – 4TNkL4 GRUPAS STUDENTIEM!
19.04.2008., plkst. 12:35 Investīciju tiesības – parādu kartošāna. Pasn. T.Jukna.
Mācību daļa
Sludinājums no 10.04.2008. 10.04.2008.
UZMANĪBU EKONOMIKAS FAKULTĀTES 4. UN 5.KURSA STUDENTIEM
(4EVpL, 4EVpK9, 4EVpL9, 5ENL, 5ENK GRUPĀM)!

Otrdien, 15.aprīlī, plkst. 17:30 notiks sapulce, kas veltīta Pirmsdiploma prakses aizstāvēšanas un diplomdarba rakstīšanas jautājumiem. Sapulces norises vieta tiks precizēta, jautājiet mācību daļā.
Attiecīgo grupu studentiem ierašanās obligāta! Ja netiekat norādītajā laikā, lūdzu uzrakstiet man – svetlana_polovko@inbox.lv.
Ekonomikas katedras vadītāja Svetlana Polovko
2.04.2008.
UZMANĪBU 4TNkL – 4TNkL4 GRUPAS STUDENTIEM!
Tiem, kam pēc individuāla plāna 8. Semestrī jākārto ieskaiti “tiesību filozofija”, jāraksta referātu. Referātu tēmas ir bibliotēkā. Ieskaites datums – atsevišķi tiks paziņots laiks.
Mācību daļa
1.04.2008.
UZMANĪBU 4 KURSA “KOLEDŽAS” GRUPAS STUDENTIEM!
Jūsu individuālos plānos notika izmaiņas.
Priekšmeta “Darījumi ar nekustāmo īpašumu” vietā jākārto priekšmetu “Dzelzceļa un autopārvadājumu tiesiskais nodrošinājums”, savukārt, priekšmeta “Nekustāma īpašuma vērtēšana” vietā jākārto ”Gaisa un jūras transporta tiesiskais nodrošinājums”.
Mācību daļa
15.03.2008.
UZMANĪBU 5TNkL GRUPAS STUDENTIEM!
5.04.2008. Pirmsdiploma prakses aizstavēšāna. 11:00.
Tiesību katedra
Ielūgums no 13.03.2008. 13.03.2008.
STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI-PRAKTISKA KONFERENCE
„Eiropas un nacionālo tiesību aktuālās problēmas”

Ielūgums >>>      Pieteikums >>>
27.02.2008.
2008. gada 28. februārī.-2. martā
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
notiks 14. starptautiskā izglītības izstāde SKOLA 2008
15.02.2008.
UZMANĪBU STUDENTIEM!
12.04.2008. plkst. 10:00 STA ekā notiks lietišķa spēle.
Aicinām piedalīties latviešu un krievu plūsmas “Tiesību zinātnes1.–4. kursu studentiem. Grupu vecākāiem nepieciešams iesniegt dalibnieku sarakstus līdz 29.02.2008. mācību daļā Tatjanai T.
7.02.2008.
UZMANĪBU 3TVL GRUPAS STUDENTIEM!
7.02.2008. nodarbības nenotiks.
Mācību daļa
31.01.2008.
UZMANĪBU 4TVL GRUPAS STUDENTIEM!
Lūdzu, saņemiet pirmsdiploma prakses dokumentu paketi bibliotekā (katru dienu no 11:00 līdz 18:30, izņemot pirmdienas).
Līgumi jānoslēdz lidz 8.februārim (kavēšanās saistita ar diplomdarba aizstāvēšānas termiņu!).
Tiesību katedra
Pazinojums no 28.01.2008. 28.01.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Trešdien, 30.janvārī, plkst. 17:30, 30.auditorijā notiks STA Grupu vecāko sapulce, kur piedalīsies gan mācību daļas pārstāvji, gan STA administrācijas pārstāvji.
Tiek aicināti pārstāvji no katras grupas, jo sapulcē tiks apspriesti ļoti svarīgi jautājumi – par sesiju, par parādu kārtosanu, nodarbību sarakstu, pasniedzējiem utt.! Ja Jums ir jebkādi jautājumi, kas skar mācību procesu – Jūs varēsiet tos uzdot!
Sludinājums no 16.01.2008. 16.01.2008.
UZMANĪBU 4ENnL UN 4ENnK GRUPAS STUDENTIEM!
19.01.2008. Pirmsdiploma prakse. Konsultācija. – 12:00.
Ekonomikas katedras direktore: S. Polovko
Pazinojums no 4.01.2008. 4.01.2008.
UZMANĪBU STA GRUPU VECĀKAJIEM!
Trešdien, 9. janvārī, plkst. 17:30, 30. auditorijā notiks STA Grupu vecāko sapulce.
Ir jāierodās pārstāvjiem no katras grupas, īpaši Pilna laika grupu studentiem.
Grupās, kuras vēl nav ievēlēts grupas vecākais – ir jāierodās vienam pārstāvim no grupas!
Ja ir jautājumi – zvaniet pa tālr. 25944741 Svetlanai Polovko (17:00-20:00).
Jaunumu arhīvs Arhīvs, 2012. >>>
Arhīvs, 2011. >>>
Arhīvs, 2010. >>>
Arhīvs, 2009. >>>
Arhīvs, 2008. >>>
Arhīvs, 2007. >>>
Arhīvs, 2006. >>>