First page
Russian page

International Education Society (IES, London)

 starptautiskā izglītības organizācija, nodibināta 1997. gadā;

 vislielākā iestāde, kas specializējas dažādu tipu izglītības subjektu sertifikācijā (uz doto brīdi sertificēti vairāk nekā 21000 izglītības iestāžu);

 Eiropas sabiedrības YOUTH programmas mantiniekorganizācija. Šī programma ar PHARE vadību un finansiālu atbalstu tika realizēta kā Lielbritānijas, Polijas, Īrijas un Čehijas Republikas kopīgs projekts. Programmas YOUTH ietvaros tika apsekota problemātika, kas saistīta ar dažādu tipu izglītības iestāžu absolventu noietu darba tirgū. Pētījuma rezultāti ļāva konstatēt, ka viena no galvenajām problēmām ir starptautiska dokumenta – sertifikāta nepieciešamība, kas tā īpašniekam piešķirtu iespēju labāk iekļauties gan starptautiskajā, gan arī nacionālajā darba tirgū;

 vienotā starptautiskā sertificēto iestāžu absolventu datu bāze (datu glabāšanas termiņš – 20 gadi), kura funkcionē ES, NVS, ASV, Kanādas, Austrālijas, Āfrikas, Āzijas valstīs;

 organizācija, kuras pārstāvji sadarbojas ar dažādām ES palātām (informē par sertificēto iestāžu absolventiem, kuri meklē vakantas darba vietas atbilstoši iegūtai izglītībai).


SIA “Sociālo tehnoloģiju augstskola” –
vienīgā IES sertificētā augstākās izglītības iestāde Latvijā