First page
Russian page
www.hansabanka.lv

Hansabanka piedāvā – vienīgo studiju kredītu pirms iestāšanās augstskolā bez valsts galvojuma, kura mērķis ir mācību maksas segšana studijām Latvijas akreditēto augstskolu un koledžu dienas, vakara un neklātienes nodaļās.

Akreditēto augstskolu un koledžu saraksts

AS Hansabankas studiju kredīta priekšrocības.

Banka garantē studiju kredītu vēl pirms iestāšanās augstskolā. Students neuzņemas saistības ar banku pirms studiju uzsākšanas. Uzreiz pēc iestāšanās maksas grupā studenta rīcībā būs garantēta naudas summa, ko bez kavēšanās varēsim pārskaitīt attiecīgajai augstskolai. Studiju kredīts tagad ir pieejams arī EUR valūtā.

Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams 1 fiziskas personas galvojums. Galvotājam ir jābūt vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Viņa ienākumiem ir jābūt regulāriem sākot no 100,- LVL mēnesī pēc nodokļu un ilgtermiņa kredīta/auto līzinga ikmēneša maksājumiem.

Ja studenta ienākumi ir virs 200,- LVL mēnesī pēc nodokļu ilgtermiņa/auto līzinga ikmēneša maksājumiem, tad nav nepieciešams papildus nodrošinājums:

Kā nodrošinājums var arī būt:

Kredīta izmaksa
Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai Latvijas akreditētām augstskolām, kas tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz mācību iestādes kontu. Ja studiju kredīts ir noformēts EUR valūtā, banka pirms kredīta izmaksas nodrošina automātisku EUR konvertāciju uz LVL.

Kredīta atmaksa ir veicama 5 gadu laikā no studiju beigšanas datuma, ja kredīts ir mazāks par 1000 latiem. Ja kredīts ir lielāks par 1000 latiem, tad 10 gadu laikā. Kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar trešo mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Procenti jāmaksā katru mēnesi. Tie tiek aprēķināti no jau izsniegtās kredīta summas.

Ja tev pēdējo 6 mēnešu laikā nav bijuši kredīta maksājuma parādi, tad kredīta pamatsummas maksājums var tik atlikts un atmaksas termiņš pagarināts par laiku, kamēr:

Kā pieteikties un saņemt studiju kredītu?

Informācija: 67024500

Cenrādis

 
Uz augšu