First page
Russian page
LICENCE Nr. 04-85(272)
Datorkursi ļauj apgūt datoru kā informācijas tehnoloģiju līdzekli reklāmas produkta un Internet lapu veidošanā.

Kursus vada datorgrafikas speciālists, starptautisko izstāžu laureāts Olafs Muižnieks.


Mērķis
Iemācīt lietotāju izmantot mūsdienu datorgrafikas līdzekļus reklāmai un Web lapu dizainam.

Uzdevumi
Dot teorētiskas un praktiskas zināšanas reklāmas pamatos un Web lapu dizainā, balstoties uz lietojumprogrammām CorelDraw un Adobe PhotoShop.

Saturs:
Reklāma (reklāmas pirmsākumi un izveide, reklāmas veidi, stils un darbs tipogrāfijā u.c.)
CorelDraw (zīmēšana ar izkrāsošanu, šriftu izpēte, dažādas CorelDraw iespējas izmantošanā reklāmā u.c.)
Adobe Photoshop (darbs ar dažādām programmas īpatnībām, darbs ar filtriem, zīmēšana ar brīvu roku, darbs ar foto, skaneri, printeri u.c.)


Kursu ilgums – 5 mēn.
Mācību maksa – Ls 175 (viss kurss)