RizVN Login


Fakultatīvas studijas


Sociālo tehnoloģiju augstskolas pamatmisija ir augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana. Galvenais uzdevums – studiju procesā sniegt studentiem maksimāli daudz zināšanu un nodrošināt mūsu absolventiem virkni priekšrocību darbiekārtošanas procesā un kā arī savas nākotnes plānošanā. Izanalizējot Latvijas un starptautiska darba tirgus mūsdienu prasības, mēs izveidojām fakultatīvo priekšmetu sistēmu, kurā studentiem ir iespējas paplašināt savas zināšanas, apgūstot citas programmas un studiju priekšmetus mūsu augstskolā.

STA absolventi vienmēr ir soli priekšā


  • Fakultatīvo priekšmetu bezmaksas apmeklēšana
  • Brīvprātīga fakultatīvo priekšmetu apmeklēšana
  • Paaugstināt zināšanu līmeni tiesību zinātnē
  • Paaugstināt zināšanu līmeni ekonomikā
  • Paaugstināt zināšanu līmeni svešvalodās
  • Paplašināt iegūstamo izglītību
  • Palielināt savu konkurētspēju

 

Bankas rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Sociālo tehnoloģiju augstskola”

Reģ.Nr.40003285971
AS „SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
konts LV03UNLA0050003528008
Rīga, Bezdelīgu 12
LV-1048, Latvija